Pit 37

Ekonomia społeczna – biznes połączony z celami społecznymi

Ekonomia społeczna – biznes połączony z celami społecznymi

Ekonomia społeczna to stosunkowo nowa forma przedsiębiorczości w naszym kraju. Podczas, gdy w najbardziej rozwiniętych państwach Europy Zachodniej obejmuje szeroki segment rynku pracy, w Polsce niestety dopiero raczkuje. A szkoda, ekonomia społeczna jest bowiem bardzo skutecznym sposobem na stworzenie wielu miejsc pracy i znaczne zmniejszenie problemu bezrobocia. Jako, że w naszym kraju problem ten z roku na rok staje się coraz poważniejszy wdrażanie ekonomii społecznej wydaje się być wspaniałym rozwiązaniem.

Czym jest ekonomia społeczna?
Ekonomia społeczna to wbrew temu, z czym jest powszechnie kojarzona również biznes nastawiony na sukces ekonomiczny. Jedyną różnicą w przypadku ekonomii społecznej w porównaniu z tradycyjnym biznesem jest fakt, że wygenerowane zyski nie mogą być przeznaczane na podział pomiędzy członkami podmiotu ekonomii społecznej. Mimo tego fakt przedsiębiorstwo społeczne, aby mogło funkcjonować musi na siebie zarabiać! Z tego też względu osoby wdrażające ekonomię społeczną w lokalnych społecznościach powinny posiadać dużą wiedzę z zakresu ekonomii, zarządzania, marketingu, prawa pracy, a także księgowości. Mówiąc o ekonomii społecznej należy wymienić również wszelkie podmioty, które się na nią składają. Mogą to być między innymi spółdzielnie socjalne (modelowy przykład ekonomii społecznej), stowarzyszenia, fundacje, Centra Integracji Społecznej, Zakłady Aktywności Zawodowej etc. W przypadku modelowego przykładu ekonomii społecznej czyli spółdzielni socjalnej spełniony musi zostać podstawowy warunek – co najmniej 50% osób wchodzących w jej skład musi być osobami wykluczonymi społecznie. Chodzi tutaj o osoby bezrobotne, niepełnosprawne czy uzależnione. Ekonomia społeczne ma pomóc im ponownie włączyć się w społeczeństwo poprzez nabranie umiejętności społecznych i szybki powrót na rynek pracy.

Previous article
Ekonomia społeczna – czy warto?
Next article
Działalność gospodarcza – finanse na start
About the author