Pit 37

Jak powinna wyglądać inwestycja obliczona na tak zwany długi termin

Jak powinna wyglądać inwestycja obliczona na tak zwany długi termin

Mimo to, iż bardzo dużo biznesu przenosi się do internetu (mamy właściwie do czynienia z wysypem firm internetowych) można śmiało powiedzieć , że firmy potrzebowały , potrzebują i będą potrzebować nieruchomości. Oczywiście z punktu widzenia inwestora inwestującego w nieruchomości jest to bardzo dobry znak , gdyż oznacza to dla niego potencjalny zysk. Zdecydowana większość inwestorów inwestujących w nieruchomości (oczywiście pomijamy tutaj deweloperów mieszkaniowych) jest nastawiona na pobieranie czynszu za wynajem , w przypadku inwestorów inwestujących w mieszkania zdecydowana większość z nich inwestuje w średnich oraz dużych miastach (duża populacja , duża ilość ludności napływowej traktującej duże miasto jako miejsce pracy oraz tak zwaną „sypialnię” , liczne ośrodki akademickie). Drugi typ inwestora to inwestor bardziej spekulacyjny nastawiony na zakup nieruchomości w niskiej , wręcz atrakcyjnej cenie , a następnie odsprzedaż mieszkania z zyskiem. W przypadku mieszkań które oczywiście do tanich nie należą nawet kilkuprocentowy zysk może przynieść inwestorowi satysfakcje , dajmy na to przykład Warszawy , gdzie już marża zbliżona do dziesięciu procent może przynieść inwestorowi zysk na poziomie rocznej pensji brutto pracownika zatrudnionego w sektorze przedsiębiorstw – a to przecież tylko i wyłącznie jedna transakcja. Oczywiście , aby przeprowadzać tego typu transakcje powinniśmy posiadać nie mały zasób gotówki , gdyż opcja kredytowania takiego rodzaju inwestycji jest praktycznie wykluczona , gdyż marże bankowe , oprocentowanie , oraz wszelkie pozostałe koszta mogą nam praktycznie uniemożliwić wyjście na tak zwane zero nie mówiąc już absolutnie o zysku. Jeśli mowa o inwestorach chcących inwestować w nieruchomości dla firm , bardzo dobrym pomysłem może okazać się budowa magazynu. Jeśli mamy szczęście oraz jesteśmy dosyć obrotni w branży nieruchomości , bez problemu powinniśmy znaleźć działkę na obrzeżach miasta – gdzie ceny są zdecydowanie niższe niż bliżej centrum w celu postawienia magazynu. Warto podkreślić , że budowa metra kwadratowego powierzchni magazynowej jest wielokrotnie niższa niż budowa domu , czy też zakup mieszkania na wynajem. Jak wiadomo infrastruktura wielu miast nie jest w Polsce dostatecznie rozwinięta , tak więc firmy logistyczne coraz częściej szukają powierzchni magazynowych na obrzeżach dużych miast , a jak powszechnie wiadomo , nie każda z nich jest w stanie wybudować swój magazyn , nie tylko z powodów finansowych , ale niepewności relacji biznesowych z firmami z danego regionu. Poza tym o wiele taniej i prościej jest wynająć gotową powierzchnię magazynową niż organizować całą infrastrukturę od początku – tak więc budowa hali magazynowej na obrzeżach średnich lub dużych miast może okazać się bardzo dobrym pomysłem , nie tylko ze względu na cenę budowy takiego magazynu , ale również z uwagi na fakt na możliwość utrzymania potencjalnie długoterminowych relacji biznesowych. Warto dodać , że biorąc pod uwagę wszelkie czynniki obiektywne można łatwo dojść do wniosku , że ceny powierzchni magazynowych będą już raczej tylko rosły.Każdy z nas inwestujący jeśli ma zamiar inwestować na emeryturę lub też cel oddalony bardzo daleko w czasie powinien liczyć się z przyjęciem długoterminowej strategii inwestycyjnej. Jest to bardzo ważne ponieważ strategie inwestowania długoterminowego różnią się zasadniczo jeśli zestawimy je ze strategiami inwestowania w okresie krótko , oraz średnioterminowym. Jeśli inwestujemy w tak zwanym „długim” terminie to oczywistym jest , że możemy sobie pozwolić na zdecydowanie większe ryzyko krótkoterminowe czy też średnioterminowe. W przypadku gdy inwestujemy na emeryturę musimy to ryzyko jednak trochę ograniczyć (im bardziej zbliżamy się do daty rozpoczęcia wypłacania świadczenia samemu sobie powinniśmy swój portfel inwestycyjny przegrupować w ten sposób , że w miejsce aktywów obarczonych większym ryzykiem powinniśmy
kupować instrumenty finansowe obarczone ryzykiem bardzo małym czy też minimalnym. Oczywiście , w przypadku kiedy nasze oszczędzanie pieniędzy nie ma z góry ustalonego zakończenia inwestycji możemy nawet w okresie czterech-pięciu lat inwestować w instrumenty wyższego ryzyka , w ten sposób , że instrumenty wyższego ryzyka zastępujemy instrumentami mniejszego ryzyka , w stopniu zdecydowanie wolniejszym niż w przypadku gdy mamy z góry ustaloną datę przejścia na emeryturę. Jak to w życiu bywa , jest ogromna rzesza inwestorów wolących inwestować w instrumenty o dosyć niskim lub przeciętnym stopniu ryzyka , dla tego typu inwestorów najlepszą metodą na inwestowanie są bez wątpienia obligacje – jednak w takim przypadku nie możemy spodziewać się naprawdę dużych zysków , jednak bez wątpienia obligacje są najbardziej bezpieczną formą inwestowania swoich oszczędności. Gdy chcemy zaakceptować jednak nieco większe ryzyko można bez wątpienia stwierdzić , że największy procent naszego portfela inwestycyjnego powinny stanowić akcje. Wiele badań biorąc pod uwagę archiwalne dane z rynków finansowych krajów bardziej rozwiniętych niż Polska (Stany Zjednoczone Ameryki Północnej, Niemcy, Francja , Japonia , Australia) potwierdziły , że jeżeli mamy chociaż w miarę profesjonalnie skonstruowany portfel inwestycyjny złożony z samych akcji , to w tak zwanym długim terminie powinien on przynieść nam zysk na znacznie wyższym poziomie niż inflacja. Oczywiście w przypadku gdy nie znamy się dobrze na finansach , a chcemy żeby nasza inwestycja przyniosła w tak zwanym długim terminie satysfakcjonującą nas stopę zwrotu to powinniśmy bez najmniejszego cienia wątpliwości skorzystać z usług funduszy inwestycyjnych. Fundusze inwestycyjne to specjalne jednostki zaufania społecznego które inwestują nasze oszczędności w różne instrumenty finansowe obarczone różnym ryzykiem. Pełną listę kontrolowanych przez państwo , tak więc w pełni wiarygodnych funduszy inwestycyjnych znajdziemy na stronach internetowych komisji nadzoru finansowego. Produkty finansowe (a więc jednostki inwestycyjne które kupujemy poprzez fundusze inwestycyjne , dzielimy zwykle na portfele wysokiego , średniego , oraz niskiego ryzyka. Wiadomo , że im większe ryzyko tym więcej będzie w nim akcji , walut i bardziej ryzykownych instrumentów , a zdecydowanie mniej obligacji skarbu państwa. Natomiast im mniejsze ryzyko tym najwięcej obligacji , dużo mniej walut i jeszcze mniej obligacji skarbowych. Podsumowując można powiedzieć , że inwestując długoterminowo powinniśmy bez wątpienia obrać właściwą strategię już na początku inwestycji i nie reagować nerwowo na chwilowe nieprzewidywalne ruchy na rynku , choćby były dla nas skrajnie nie korzystne.

Previous article
Kryteria formalne i merytoryczne – staramy się o jednorazowe środki na rozpoczęcie działalności gospodarczej
Next article
Inwestycje alternatywne
About the author