Pit 37

Karta podatkowa

Karta podatkowa jest formą opodatkowania, z której korzystać mogą drobni przedsiębiorcy. Dzięki znacznemu uproszczeniu w uiszczaniu opłat (opłacanie należności w wysokości stałej kwoty, która odprowadzana jest raz do roku) osoby prowadzące niewielkie firmy chętnie z niej korzystają.

Karta podatkowa i limity oraz stawki
Stawki karty podatkowe zawarte są w obwieszczeniu Ministra Finansów z 25 listopada 2010 roku (M.P. Nr 89, poz. 1034). W roku 2012 stawki wzrosły o 4%. Decydującymi kwotami są jednak te zgodne ze stanowiskami właściwego naczelnego urzędu skarbowego, gdzie podstawą ich określenia jest złożony przez podatnika PIT-16 oraz kwoty z tabeli załącznika nr 3 do ustawy z 20 listopada 1998 o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Karta podatkowa a VAT
Korzystanie z karty podatkowej zwalnia podatnika z opłacania VAT. W przypadku rezygnacji z tej formy opodatkowania rozlicza się podatnik na zasadach ogólnych.

Karta podatkowa i płatności
Płatności należy uiszczać do 7 dnia każdego miesiąca, a dla grudnia jest to 28 dzień miesiąca. Podatnik korzystający z tej formy opodatkowania nie musi wypełniać deklaracji podatkowej PIT.

Prowadzenie dokumentacji
Należy prowadzić dowody sprzedaży w postaci faktur oraz rachunków, ewidencję zatrudnienia oraz karty przychodów zatrudnionych osób w danym miejscu.

Kto może skorzystać z karty podatkowej?
Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą oraz spółkę cywilną osób fizycznych na rzecz ludności. Chcąc skorzystać z tej formy opodatkowania należy złożyć odpowiedni wniosek do urzędu skarbowego do 20 stycznia danego roku podatkowego.

Previous article
Kwartalne rozliczenie VAT
Next article
Koszty pracodawcy przy zatrudnienia pracownika na umowę
About the author