Pit 37

Kiedy trzeba odprowadzić podatek od umowy o dzieło?

Jeśli umowa o dzieło jest zawierana z firmą, pracownik nie musi martwić się odprowadzeniem podatku dochodowego do odpowiedniego urzędu. W takiej sytuacji odpowiedzialność za rozliczenie spoczywa na pracodawcy. Warto jednak pamiętać o tym, że w niektórych przypadkach jest inaczej. Umowa o dzieło podatek trzeba odprowadzić we własnym zakresie przede wszystkim gdy zawiera się umowę z inną osobą fizyczną. W takim przypadku otrzymuje się zawsze kwotę wynagrodzenia brutto. Od takiej sumy należy odliczyć podatek dochodowy i rozliczyć się z urzędem skarbowym. Może być to nieco myląca sytuacja, ponieważ w sytuacji współpracy z przedsiębiorcą to na nim spoczywa ten obowiązek. Umowa o dzieło podatek ma zawsze taką samą stawkę, niezależnie od tego czy podejmuje się współpracę z firmą, czy z osobą fizyczną. Jest to standardowa stawka. Rozliczenie takiego podatku nie jest skomplikowane, trzeba jednak zwrócić uwagę na prawidłowe wypełnienie rocznej deklaracji podatkowej składanej w urzędzie skarbowym.

Previous article
Kto może skorzystać z ulgi prorodzinnej?
Next article
Księgowość online – zalety i wady
About the author