Pit 37

Klient biznesowy ma znaczenie

Dobra strategia biznesowa zakłada, że wszystkie działania prowadzone przez firmę będą oparte o racjonalne i chłodno wykalkulowane założenia, które przynieść mają określone profity. Taka też powinna być strategia każdej firmy wobec pożądanych przez nią usług bankowych. Dlaczego? Powód jest bardzo prosty – klienci biznesowi są najbardziej pożądaną grupą na rynku, w związku z czym banki mają świadomość, że jedynie idąc na szeroko pojęte ustępstwa i ustalając warunki świadczenia usług w ramach konta firmowego, lokaty, czy też leasingu na drodze negocjacji mają szansę na pozyskanie klienta biznesowego, z którym nawiążą długofalową współpracę. To właśnie bowiem współpraca na szeroką skalę jest tym, co liczy się w największym stopniu dla sektora bankowego. Przedsiębiorcy doskonale zdają sobie sprawę, jak duży popyt na nich, jako na klientów występuje na rynku, w związku z czym umiejętnie i długo przebierają w ofertach bankowych, wybierając współpracę jedynie z tymi, którzy są w stanie zaspokoić ich oczekiwania – na przykład związane z współpracą zagraniczną, czy tez koordynacją finansów na kontach w bankach zewnętrznych.

Previous article
Masz firmę? Wybierz bank mądrze!
Next article
Banki premiują dobrze rozwinięte firmy
About the author