Pit 37

Kryzys gospodarczy – zaskoczenie, czy kolej losu?

Kiedy spoglądamy na toczący obecnie cały zachodni świat kryzys gospodarczy, wydaje nam się, że jego nadejście było dla rynków kompletnym zaskoczeniem. To jednak nieprawda, jeśli tylko spojrzymy na kryzysy na rynkach światowych, których doświadczaliśmy na przykład w okresie międzywojennym. Okazuje się bowiem, że wszelkie kryzysy gospodarcze sprzęgają się czasowo z napiętą sytuacją polityczną na arenie międzynarodowej, a przesłanki ku temu, że ich nadejście jest bliskie są bardzo wyraźne jeszcze kilka lat przed rozpoczęciem się recesji na rynkach finansowych. Można więc powiedzieć, że recesje w gospodarce mają charakter cykliczny i wynikają z pewnego rodzaju dążenia do balansu między czynnikami dynamizującymi wzrost gospodarczy, a tymi, które go hamują. Możemy więc równie dobrze przewidzieć, że za kilka lat sytuacja polityczna, a co za tym idzie, ekonomiczna na świecie ulegnie stabilizacji i wszystko wróci do normy. Czekać nas będzie kolejnych kilka lat hossy, a następnie bessa. Ot, taka kolej losu.

Previous article
Biznes to networking
Next article
Przyszłość strefy euro
About the author