Pit 37

Kto może skorzystać z ulgi prorodzinnej?

Ulga prorodzinna, nazywana też ulgą na dzieci, uznawana jest za najważniejszą ulgę podatkową. Ponieważ jest odliczana w pit 2017 bezpośrednio od podatku w znaczący sposób wpływa na wysokość zobowiązania podatkowego, jakie ma obowiązek uregulować podatnik.

Prawo do ulgi przysługuje osobom, które wychowują dziecko, które spełnia jeden z następujących warunków:

  • nie ukończyło 18 roku życia,

  • ukończyło 18 lat ale nie ukończyło 25 lat i kontynuuje edukację na uczelni wyższej,

  • otrzymuje zasiłek lub dodatek pielęgnacyjny bądź rentę socjalną (wiek dziecka nie ma w tym przypadku znaczenia).

Wypełniając zeznanie pit 2017, podatnicy po raz pierwszy rozliczą ulgę prorodzinną na nowych zasadach. Wprowadzone zmiany przewidują wzrost kwoty odliczenia wraz ze wzrostem liczby dzieci, a także limitowany dostęp do ulgi w przypadku pierwszego dziecka. O tym czy podatnik odliczy ulgę będzie decydować:

  • wysokość dochodu osiągniętego w danym roku podatkowym,

  • to czy pozostaje w związku małżeńskim czy też nie.

Korzystając z przedstawionego schematu, możemy w prosty sposób określić, czy spełniamy warunki pozwalające na uwzględnienie ulgi na pierwsze dziecko, czy też nie.

W przypadku kolejnych dzieci przedstawione kryteria nie są brane pod uwagę. Zatem podatnik wypełniający rozliczenie w pit 2017 program, może umniejszyć należny podatek, o kwotę ulgi przysługującą na dane dziecko, niezależnie od stanu cywilnego i wysokości osiągniętego dochodu.

Previous article
Kiedy nie można odliczyć ulgi prorodzinnej za cały rok?
Next article
Kiedy trzeba odprowadzić podatek od umowy o dzieło?
About the author