Pit 37

Liczy się współpraca, czyli o negocjacjach biznesowych słów kilka

Transakcje biznesowe na wysokim szczeblu różnią się diametralnie od tego, z czym mamy do czynienia w sprzedaży hurtowej, czy też detalicznej. Tu ostateczna cena nie jest z góry ustalona, a dochodzi się do niej na drodze negocjacji. Dzięki temu, nie można powiedzieć o jednych, jedynych warunkach finansowych, jakie możliwe są do ustalenia, a elastyczność po obu stronach stołu przyczynia się często do ustalenia najbardziej komfortowej wersji ugody dla obu stron. Taka sytuacja zdarza się jednak tylko wtedy, gdy obie strony wykazują skłonności do osiągnięcia porozumienia korzystnego dla obu stron, tak, aby wynik negocjacji można było określić „wygrany – wygrany”. Taki styl negocjacyjny jednak, co może zabrzmieć brutalnie, nie prowadzi do maksymalizacji korzyści i zysków, co przecież, tak naprawdę jest w negocjacjach dla wielu biznesmenów najważniejszych. Dlatego przyjmują oni agresywne strategie, szczególnie w sytuacji, gdy są pewni swojej wygranej pozycji. Tak naprawdę jednak, jeśli liczymy na długofalową współpracę, negocjacje powinniśmy prowadzić wedle tej pierwszej zasady.

Previous article
Chcesz rozwinąć firmę? Zdobądź na to fundusze!
Next article
Pierwsze kroki w biznesie – jak je stawiać?
About the author