Pit 37

Opodatkowanie wygranych w grach liczbowych

Wygrane w grach liczbowych mogą, ale nie muszą podlegać opodatkowaniu. O tym czy osoba będzie musiała odprowadzić podatek dochodowy, decyduje wysokość wypłaconej wygranej. Trzeba pamiętać, że nawet jeżeli zostanie pobrany podatek, wygrana nie musi być wykazywana przez formularze PIT 2017.

Zgodnie z przepisami podatkowymi podatek nie jest pobierany od tych wygranych w grach liczbowych, których jednorazowa wartość nie przekracza 2 280 zł. Dodatkowo muszą zostać spełnione następujące warunki:

  • podmiot, który prowadzi grę powinien posiadać odpowiednie uprawnienia (właściwe dla państwa, w którym jest zarejestrowany),

  • podmiot wypłacający wygraną powinien znajdować się na terenie Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Wszystkie wygrane, których wysokość jest wyższa niż 2 280 zł stanowią przedmiot opodatkowania. Podatnik nie opłaca podatku samodzielnie, za jego pobór odpowiedzialny jest organizator gry liczbowej, gdyż pełni on funkcję płatnika. Oznacza to, że wypłacana wygrana jest umniejszona o podatek, który płatnik odprowadza do urzędu skarbowego.

Stawka podatku jest zależna od rodzaju wygranej i w przypadku gier liczbowych wynosi 10%. Płatnik wpłaca pobrany podatek na konto urzędu do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym podatnik otrzymał wygraną. Ze względu na ryczałtową formę podatku, po zakończeniu roku podatkowego, podatnik nie dostaje od płatnika żadnego formularza.

W związku z tym, że zeznanie roczne 2017 nie musi uwzględniać wygranych w grach liczbowych, należy wypełnić je na formularzu podatkowym adekwatnym do źródła, z którego pochodzą pozostałe przychody. Jeżeli nie wiemy jak poprawnie rozliczyć się z fiskusem, możemy skorzystać z PIT 2017 program, który przeprowadzi nas przez proces wypełniania deklaracji PIT krok po kroku.

Previous article
Meble pracownicze Katowice
Next article
Opodatkowanie zysków z reklamy w Internecie
About the author