Pit 37

Opodatkowanie zysków z reklamy w Internecie

Osoby fizyczne, posiadające własne strony internetowe, bardzo często udostępniają miejsce reklamodawcom i pobierają opłaty za wyświetlanie reklamy. W związku z uzyskiwaniem w ten sposób dochodu, pojawia się pytanie jaki podatek należy odprowadzić od osiągniętego zysku.

Umowa zawierana pomiędzy reklamodawcą a właścicielem strony internetowej, który nie prowadzi działalności gospodarczej, ma charakter tzw. umowy nienazwanej. Oznacza to, że treść oraz obowiązki, które z niej wynikają są ustalane przez strony umowy w sposób dowolny. Ponieważ przychód nie wynika z prowadzenia działalności gospodarczej, należy go zakwalifikować do przychodów z innych źródeł i właśnie w taki sposób wykazać wypełniając roczny PIT 2017.

Warto zwrócić uwagę, że często przychody z reklamy na stronach internetowych są błędnie uznawane za przychody z najmu/dzierżawy i w taki sposób wykazywane w PIT 2017. Nie istnieją jednak podstawy do takiej kwalifikacji, gdyż nie są spełnione wszystkie przesłanki, które pozwalałyby na nazwanie udostępniania przestrzeni reklamowej najmem bądź dzierżawą (chociażby niewłaściwy charakter umowy). Z tego powodu nieprawidłowym jest naliczanie podatku dochodowego w formie 8,5% ryczałtu.

W związku z powyższym, przychody osiągnięte przez podatnika, podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych – zgodnie ze skalą podatkową. Jak już wcześniej wspomniano, są one uznawane za przychody z innych źródeł. Formularz PIT 2017 na jakim właściciel strony powinien rozliczyć wszystkie przychody, osiągnięte z tytułu reklamy, to PIT-36.

W omawianej sytuacji, podatek dochodowy naliczany jest od dochodu, czyli od przychodu umniejszonego o koszty poniesione w celu jego uzyskania. Podatnik nie ma obowiązku odprowadzać w trakcie roku zaliczek na podatek dochodowy, co oznacza, że pełną kwotę podatku za 2013 ma obowiązek opłacić do 30 kwietnia 2017.

Previous article
Opodatkowanie wygranych w grach liczbowych
Next article
PIT 2017: jak rozliczyć alimenty?
About the author