Pit 37

PIT 2017: jak rozliczyć się przez profil podatkowy?

Podatnicy mogą sami zadecydować w jaki sposób złożą w urzędzie skarbowym roczną deklarację podatkową. Dotychczas do wyboru mieli tylko dwie opcje:

  1. wypełnienie papierowych formularzy PIT i dostarczenie ich do urzędu osobiście lub za pośrednictwem poczty,

  2. wypełnienie interaktywnych druków podatkowych (np. w PITy 2017 program) i dostarczenie ich fiskusowi za pośrednictwem sieci internetowej.

Możliwość rozliczenia osiągniętych dochodów bez konieczności wychodzenia z domu cieszy się wśród podatników coraz większą popularnością, gdyż czas, jaki trzeba poświęcić na wypełnienie i wysłanie deklaracji jest znacznie krótszy. Dodatkowo wypełnianie interaktywnych formularzy PIT jest zdecydowanie łatwiejsze.

2017 r. dobiegł końca i podatnicy już niebawem będą musieli rozliczyć się z organami podatkowymi z uzyskanych dochodów. Po raz pierwszy będą mieli okazję skorzystać z możliwości złożenia deklaracji za pośrednictwem portalu podatkowego e-Podatki. Jest to nowy projekt Ministerstwa Finansów, który ma na celu usprawnienie wymiany informacji między urzędami skarbowymi i podatnikami.

Rozliczenie przez portal podatkowy polega na zaakceptowaniu przez podatnika deklaracji PIT za 2017 rok, która została przygotowana przez fiskus. Oznacza to, że podatnik nie będzie musiał samodzielnie wypełniać formularzy podatkowych, wystarczy, że zweryfikuje poprawność druku dostępnego na platformie e-Podatki i następnie zatwierdzi rozliczenie. Aby uzyskać dostęp do zeznania, trzeba utworzyć konto na portalu podatkowym. Niestety do utworzenia profilu niezbędne jest posiadanie kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego e-PUAP.

Deklaracje PIT 2017 przez profil podatkowy będą mogły złożyć jedynie osoby, które w trakcie roku podatkowego osiągnęły dochody wykazywane w formularzu PIT-37. W przyszłości nowa metoda składania zeznań rocznych ma być dostępna dla wszystkich osób fizycznych.

Previous article
PIT 2017: jak rozliczyć alimenty?
Next article
PIT37. Kto odprowadza zaliczki na podatek dochodowy?
About the author