Pit 37

PIT online

Jak wiadomo, niedawno powiększyła się cyfra osób która się decyduje na rozliczenie się z Urzędem Skarbowym za pomocą Internetu . Ludzi rozliczające się drogą elektroniczną w znaczącej liczbie sytuacji zapominają, że w pit online 2012 wykorzystuje się nieco inne zasady niż w zeznaniach tradycyjnych. W rezultacie nie mogą wysłać formularza, ponieważ system tworzy usterki. Składający zeznania drogą elektroniczną zapominają również o rzeczy oczywistej – że formularz mogą przesłać tylko raz. Jeżeli e-PIT trafi do fiskusa, a potem okaże się, że jest w nim błąd, to podatnik będzie musiał złożyć korektę i wytłumaczyć urzędnikom, dlaczego ją składa. Dopiero wówczas dokument powtórnie może wpłynąć do urzędu skarbowego.

PIT-37 jest formularzem najbardziej zwyczajnym w Polsce. To wynika z tego, że zdecydowana większość osób ma możliwość dokonywać pit online rozliczenie w tym momencie przy jego pomocy. To stanowi takie ułatwienie, ze względu na to że istnieje całe mnóstwo instrukcji, które oczywiście pomogą nam w trakcie wypełnienia pita. PIT-37 zastosowany jest do rozliczenia wszystkich osób, które w danym roku podatkowym otrzymywały jakikolwiek przychód lub także poniosły stratę z tytułu prywatnych działań. Dochód często kojarzy nam się z osobami pracującymi, jednakże emerycie i renciści są takimi samymi podatnikami, jak mężczyźni i kobiety pracujące, ponieważ też otrzymują stały dochód pieniężny w postaci renty czy też emerytury. Ci mężczyźni i kobiety także mogą złożyć spersonalizowane coroczne zeznanie podatkowe, jednak nie mają takiego obowiązku.

Jak wiadomo, w ostatnim czasie powiększyła się liczba ludzi która się decyduje na rozliczenie się z Urzędem Skarbowym, składając pit online 2013. Ustawodawca na rzecz podatników zlikwidował bowiem dodatkowe obowiązki powiązane z powiadamianiem organów podatkowych o wyborze elektronicznej formy rozliczeń. Nie trzeba również stosować e-podpisu z kwalifikowanym certyfikatem. Zastępuje je 5 cech osobowych: imię, nazwisko, data urodzenia, identyfikator podatkowy , a ponadto kwota przychodu z zeznania za rok podatkowy. Pomimo to podatnicy mają dylematy z e-PIT. Mogą trafić m.in. na komunikaty, informujące o błędach. System informuje wówczas o tzw. statusie przesyłanego dokumentu.

Do wypełniania formularza pit online bez instalacji (PIT-37) najlepiej przygotować się nieco przedtem, przede wszystkim dlatego, by poznać określony formularz i dowiedzieć się, jakie pozytywne kwestie mogą z niego dla nas wyniknąć. To jest dziwne niemniej jednak formularz PIT-37 zawiera bardzo wiele rzeczy, które mogą się okazać dla nas pozytywne, nieco przeciwnie spojrzymy na ten formularz. Przede wszystkim przed wypełnianiem danego formularza, zorientujmy się czy nie przysługuje nam w danym roku podatkowym jakaś ulga i odliczenie. PIT-37 zawiera niemało załączników. Mało kto się nimi interesuje, ponieważ nie chce sobie przysparzać dodatkowej pracy w postaci wypełniania następnych ankiet. Jednak dzięki tym załącznikom posiadamy szanse dokonać stosownych odliczeń, jeżeli już tylko spełniamy dokładnie sprecyzowane kryteria.

Niedługo mija termin wyboru opodatkowania przychodów kartą podatkową. Podatnicy mogą złożyć pity online. W ten sposób mogą również przesłać zeznania ryczałtowcy. Osoby wybierające zryczałtowane formy opodatkowania (karta podatkowa, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych) nie muszą podpisywać ankiet PIT-16 , a dodatkowo PIT-28 przesyłanych online podpisem elektronicznym z kwalifikowanym certyfikatem. Wystarczy zatem wypełnić druk interaktywny i podpisać go, wykorzystując pięć cech osobowych: imię, nazwisko, datę urodzenia, identyfikator podatkowy (NIP albo PESEL) , a oprócz tego kwotę przychodu z zeznania za rok podatkowy.

Previous article
PIT 2018 dla rodziców samotnie wychowujących dziecko
Next article
Podatek akcyzowy
About the author