Pit 37

Podatki a Forex

W związku z tym, że na osobach fizycznych, będących polskimi rezydentami ciąży nieograniczony obowiązek podatkowy podlegają one obowiązkowi płacenia podatku od dochodów i miejsce w którym zlokalizowane jest źródło przychodów nie jest ważne. Fakt ten dotyczy również dochodów pochodzących z rynku Forex, które muszą być rozliczone przed polskim urzędem skarbowym. Specyfika transakcji na rynku forex polega na tym, że, co prawda, dokonujemy transakcji kupna i sprzedaży waluty, jednak nie nabywamy jej fizycznie, a jedynie dokonujemy spekulacji na kursach np. usdpln lub eurpln.

Klasyfikowanie dochodów z Forexa

Organy podatkowe zaliczają przychody uzyskane na Forex do przychodów z kapitałów pieniężnych, a doprecyzowując jako przychody z pochodnych instrumentów finansowych. Zgodnie z art. 30b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, wynosi on 19 proc. uzyskanego dochodu. Bardzo ważny jest fakt, iż obliczenie następuje na zasadzie samoopodatkowania, czyli identycznie jak w przypadku pozostałych dochodów kapitałowych. Sytuacja jest bardzo prosta w przypadku korzystania z usług polskich brokerów. Wtedy inwestorzy otrzymują PIT-8c, który broker ma obowiązek wystawić do końca 2 miesiąca następnego roku podatkowego.

Bardziej skomplikowany jest przypadek, gdy transakcje na rynku Forex dokonywane są za pośrednictwem podmiotu zagranicznego, wtedy podatnik nie otrzyma takiej informacji ze względu na brak obowiązku w tym zakresie nałożonego na zagranicznych. Inwestor zostaje zobligowany do samodzielnego obliczenia uzyskanego przychodu, dochodu i należnego podatku oraz odpowiedniego udokumentowania zawieranych transakcji. Zwykle dowodem staje się elektroniczny zapis historii rachunku walutowego. Podatnik, który uzyskał dochody za pośrednictwem zagranicznego brokera do zeznania powinien dołączyć załącznik PIT/ZG, który jest przeznaczony dla osób uzyskujących dochody z zagranicy. Dochody z rynku Forex wykazuje się w części C3 tego załącznika.

Jeśli inwestor zarabiał jednocześnie na polskim i zagranicznym rynku Forex to wszystkie uzyskane przez niego przychody zostają zsumowane. Rozliczenie odbywa się w złotówkach, bez względu na to czy inwestor handluje na parze usdpln czy na bardziej egzotycznych kombinacjach. Przeliczenie zysku jest realizowane zgodnie z kursem walutowym ustalanym przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy, który poprzedzał uzyskanie przychodów lub poniesienie kosztów.

Wykazywanie straty z transakcji

Stratę poniesioną z transakcji na rynku Forex w danym roku podatkowym rozlicza się na identycznych zasadach jak stratę z obrotu akcjami na giełdzie papierów wartościowych. Zasady te określają, że wysokość straty można obniżyć wyłącznie dochód uzyskany z tego samego źródła, co oznacza, że podatnik nie może bilansować dochodów uzyskanych z innych źródeł ze stratą forex. Warto jednak pamiętać o tym, że tego typu stratę można skompensować zyskami z GPW, gdyż należą go tej samej klasy źródeł przychodu, ale nie można ich łączyć z zyskami z inwestycji w fundusze inwestycyjne.

Previous article
Podwójna ulga prorodzinna
Next article
Pomysł na biznes – sprzedajemy antyki
About the author