Pit 37

Poszerzanie portfela klientów od podstaw

Podstawą rozwoju przedsiębiorstwa jest nieustanne poszerzanie grona odbiorców świadczonych usług, czy też wytwarzanych produktów. Im szerszy i większy portfel klientów, tym wyższa szansa na maksymalizację zysków oraz na poszerzenie zakresu działalności firmy. Dzieje się tak dlatego, iż liczba klientów ma bezpośrednie przełożenie na wyniki sprzedażowe i świadczy o dużym popycie na nasz produkt – niezależnie, jaki ma on charakter. A to w biznesie jest najważniejsze: swoista ciągłość współpracy handlowej, oparta o długofalowe kontrakty i zamówienia. Aby poszerzyć portfel klientów, należy przede wszystkim oferować dobry produkt spełniający jego oczekiwania, ale i taki, którego cena będzie adekwatna do realiów rynkowych. Jeśli te dwie zasady zostaną zrealizowane, to mamy szansę na powodzenie i na poprawę koniunktury firmy, bądź też utrzymanie wzrostowej tendencji pod względem przychodów. Bez wątpienia, warto więc inwestować w klienta i szanować jego potrzeby, bo przełożenie na zyski firmy jest tu bezpośrednie.

Previous article
Wygrywaj w przetargach – rozwijaj firmę!
Next article
Chcesz rozwinąć firmę? Zdobądź na to fundusze!
About the author