Pit 37

Skala podatkowa

O skali podatkowej mówi ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych. Przedziały tej skali nazywane są progami podatkowymi. Zmiana stawki dotyczy nadwyżki powyżej przekroczonego przez podatnika progu. Jednak nie wszystkie podatki są obliczane według obowiązującej skali podatkowej. Z tej zasady wyłamują się takie przychody, jak spadki, darowizny, te pochodzące z odsetek na kontach osobistych, karta podatkowa, przychód ewidencjonowany itp.

Do 2008 roku obowiązywały trzy stawki podatkowe – 19% (do 44490 zł), 30% (od 44 490 zł do 85 528 zł) oraz 40% (od 85 528 zł). Później, wraz z wejściem ustawy przygotowywanej jeszcze przez PiS, Samoobronę oraz LPR, zaczęły obowiązywać dwie stawki: 18% (do 85528 zł ) i 32% (od 85 528 zł). Najbardziej na zmianie zaoszczędziły te osoby, które zarabiają od 4425 zł do 8247 zł brutto miesięcznie. Wcześniej płaciłyby podatek 30%, a obecnie 18%. Ten, kto zarabia więcej, płaci 32% podatku zamiast 40% jak było wcześniej. Najmniej zyskali ci najbiedniejsi, ponieważ dla nich podatek od nadwyżki zmalał jedynie o 1% – z 19% do 18%.

Skala podatku dochodowego to zasadniczy element rozliczeń rocznych. Od niej zależy wysokość podatku, którą zapłaci osoba fizyczna za dany rok podatkowy. Po tych obliczeniach okazuje się, ile należy dopłacić lub ile zwrotu można się spodziewać. Wysokość podatku zależy oczywiście od zarobków – im więcej zarabiamy, tym więcej oddajemy państwu. Obliczając podatek, bierze się pod uwagę również kwotę wolną od podatku, czyli kwotę zmniejszającą podatek – 556 zł 02 gr w roku 2009.

Wysokość progów podatkowych zmienia się w Polsce średnio co kilka lat. Przykładowo w 1995 roku najwyższy próg stanowiła kwota 24 800 zł, a dziesięć lat później już 74 048 zł. Ostatnia zmiana najwyższego progu nastąpiła w 2007 roku i z 74 048 wzrosła do 85 528 zł. Co pewien czas wyznaczana jest także kwota wolna od podatku, ostatnio był to roczny dochód nieprzekraczający 3091 zł. Dotyczy to głównie studentów, którzy podejmują się prac dorywczych.

Previous article
Stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
Next article
Rozliczenia roczne
About the author