Pit 37

Składanie deklaracji PIT i CIT

PIT – nie taki straszny

Powoli zbliża się termin, do którego wszyscy podatnicy będą musieli we właściwych urzędach skarbowych złożyć roczne zeznania podatkowe. Osoby prawne na formularzach CIT, a osoby fizyczne na formularzach PIT (skrót od angielskiego Personal Income Tax). Samo złożenie zeznania nie powinno sprawiać kłopotu. Można to uczynić osobiście, korzystając z poczty (list polecony), a ostatnio nawet przez internet.

Gorzej czasami bywa z samym sporządzeniem zeznania, szczególnie wtedy, gdy podatnik otrzymuje wynagrodzenia z kilku różnych źródeł, ma do wykorzystania ulgi, nie rozlicza się sam lub ma inną, szczególną sytuację podatkową. Wtedy liczba formularzy do wypełnienia rośnie, mnożą się rubryki i komplikują wyliczenia. Pomyłka, która uszczupli kwotę podatku spowoduje konieczność jej wyrównania wraz z odsetkami ustawowymi, pomyłka, która spowoduje zawyżenie podatku, jeżeli nie zostanie wykryta, uszczupli kieszeń podatnika. I tak źle i tak niedobrze.

Wysokość podatku powinna być więc odpowiednio udokumentowana i precyzyjnie wyliczona. Dokumentów, na podstawie których wypełniono PIT nie trzeba składać w urzędzie skarbowym, ale należy je przechowywać przez okres co najmniej pięciu lat licząc od końca roku podatkowego, w którym zeznanie jest składane. W razie nieścisłości lub wyrywkowej kontroli urząd wezwie podatnika do przedstawienia całej dokumentacji, na podstawie której wypełniono zeznanie podatkowe, a obowiązkiem podatnika jest te dokumenty udostępnić.

Podsumujmy. W sytuacji najprostszej podatnik wypełnia PIT sam lub też może zlecić jego przygotowanie instytucji, w której jest zatrudniony. Gdy wypełnienie formularza sprawia kłopoty można skorzystać z wielu gotowych programów komputerowych, które w prosty i intuicyjny sposób przeprowadzą przez wszystkie rubryki. Są one często dołączane do gazet prowadzących działy finansowe i zawsze dostępne w internecie. Podatnicy, których sytuacja finansowa jest szczególnie zawiła mogą skorzystać z usług biur rachunkowych, które pomogą prawidłowo wypełnić formularz zeznania.

Previous article
Składki ZUS dla przedsiębiorców w 2013 roku
Next article
Sprawdź notowania pary walutowej EUR/PLN online
About the author