Pit 37

Składki ZUS dla nowych firm w 2013 roku

Podwyższenie płacy minimalnej od 2013 roku z poziomu 1500 zł do 1600 zł brutto spowoduje również wzrost poziomu składek ZUS, które przedsiębiorcy będą musieli opłacić. Nowe firmy korzystające z przywileju preferencyjnych składek będą również musiały przygotować się na ową podwyżkę.

Podstawa do obliczania składek ZUS dla nowych firm stanowi 30% minimalnego wynagrodzenia – oznacza to zatem, że urośnie ona z obecnego poziomu 450 zł do 480 zł (dokładnie o 6,7 procenta).

Wymiar składek dla nowych firm w 2013 roku

Składka emerytalna, która stanowi 19,52 procenta podstawy do obliczania składki, wzrośnie z poziomu 87,84 zł (2012) do 93,70 zł (2013) w skali miesiąca.

Składka rentowa (8 procent podstawy) wzrośnie z poziomu 36 zł do 38,40 zł w skali miesiąca.

Składka chorobowa (2,45 procenta podstawy) wzrośnie z 11,03 zł do 11,76 zł w skali miesiąca.

Składka wypadkowa (1,93 procenta podstawy) wzrośnie z poziomu 8,69 zł do 9,26 zł.

Łączny wymiar składek przewidzianych dla nowych firm wzrośnie zatem z obecnych 143,56 zł do 153,12 zł miesięcznie.

Previous article
Ranking lokat bankowych
Next article
Składki ZUS dla przedsiębiorców w 2013 roku
About the author