Pit 37

Składki ZUS dla przedsiębiorców w 2013 roku

W 2013 roku obowiązują wyższe niż w zeszłym roku składki ZUS na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i chorobowe. Wzrost podstawy ubezpieczenia społecznego jest związany z wyższym przeciętnym wynagrodzeniem miesięcznym, które w bieżącym roku wynosi 1600 zł. Ponieważ w porównaniu z rokiem 2012 minimalne wynagrodzenie wzrosło o ponad 6,5 procenta, ów fakt spowodował podwyższenie składek.

Wyższe składki ZUS w 2013 roku obowiązują wszystkich przedsiębiorców bez względu na okres prowadzonej działalności, a więc także przedsiębiorców korzystających z dwuletniej ulgi ZUS dla nowo powstałych firm.

Wyższa podstawa wymiaru składek w 2013 roku

Obowiązująca w 2013 r. minimalna podstawa wymiaru składek ZUS na ubezpieczenie emerytalne i chorobowe roku wynosi 60% z 3713 zł (przyjęte przez budżet średnie wynagrodzenie w Polsce), czyli 2227,80 zł miesięcznie, natomiast podstawa ubezpieczenia zdrowotnego została wyliczona na kwotę 2908,13 zł miesięcznie (75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku w IV kwartale 2012 roku, ogłoszonego przez GUS w styczniu tego roku – wynosi ono 3877,50 zł). Zgodnie z przepisami ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych od 1 lutego 2012 r. składka na ubezpieczenie rentowe wynosi 8 procent (wcześniej było to 6 procent).

W 2013 r. przedsiębiorców obowiązują następujące wysokości składek ZUS:

  • 434,87 zł na składkę emerytalną – 19,52 procenta podstawy wymiaru składki,
  • 178,22 zł na składkę rentową – 8 procent podstawy wymiaru składki,
  • 54,58 zł na składkę chorobową (dobrowolne) – 2,45 procenta podstawy wymiaru składki,
  • 43 zł na składkę wypadkową – 1,93 procenta podstawy wymiaru składki,
  • 54,58 zł na składkę na Fundusz Pracy – 2,45 procenta podstawy wymiaru składki.

Łącznie w 2013 roku przedsiębiorcy płacą 765,25 zł miesięcznie na składki ZUS (plus ubezpieczenie zdrowotne), co stanowi wzrost o prawie 40 zł w stosunku do poprzedniego roku.

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi natomiast 261,73 zł (minimum 9 proc. podstawy wymiaru wynoszącej 75% kwoty 3877,50 zł – przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku). Podstawa wynosząca 2908,13 zł obowiązuje od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Preferencyjny ZUS dla nowych przedsiębiorstw w 2013 roku

Nowi przedsiębiorcy przez okres pierwszych 2 lat prowadzenia działalności objęci są tak zwanymi preferencyjnymi składkami ZUS. Podstawą wymiaru składki jest w tym przypadku 30 procent wynagrodzenia minimalnego, które od 2013 roku wynosi 1600 zł (podstawa składek to zatem 480 zł). W poprzednim roku pensja minimalna była o 100 zł niższa.

Wymiar składek ZUS dla nowych przedsiębiorców w 2013 roku:

  • 93,70 zł na składkę emerytalną – 19,52 procenta podstawy wymiaru składki,
  • 38,40 zł na składkę rentową – 8 procent podstawy wymiaru składki,
  • 11,76 zł na składkę chorobową (dobrowolne) – 2,45 procenta podstawy wymiaru składki,
  • 9,26zł na składkę wypadkową – 1,93 procenta podstawy wymiaru składki,

Łącznie wymiar składek ZUS dla nowych przedsiębiorców wynosi w 2013 roku 153,12 zł miesięcznie. W porównaniu z rokiem ubiegłym jest to prawie 10 zł więcej.

Previous article
Składki ZUS dla nowych firm w 2013 roku
Next article
Składanie deklaracji PIT i CIT
About the author