Pit 37

Skuteczna strategia rozwoju firmy

Ci, którzy z sukcesem prowadzą swoje firmy od lat mówią, że podstawą ich sukcesu rynkowego była przede wszystkim determinacja w dążeniu do szeroko pojętego rozwoju przedsiębiorstwa. Ich zdaniem, potwierdzonym także przez ekspertów, kto się nie rozwija, ten się cofa. I potwierdzają to prawa rynku – w dzisiejszym, dynamicznym świecie, który dodatkowo zagrożony jest kryzysem finansowym, podstawą działania każdej firmy powinna być elastyczność wobec klientów, a także zdolność do przebranżowienia się w sytuacji, gdy zajdzie taka konieczność. W większości dziedzin panuje bowiem bardzo duża konkurencja i to klient jest tym, który swoimi pieniędzmi i dokonywanym wyborem oferty decyduje, kto na rynku przetrwa. To właśnie dlatego najskuteczniejszą strategią rozwoju firmy jest nastawienie na ciągłe zmiany, doskonalenie i poprawę ergonomii pracy. Tylko taka droga prowadzi do przyrostu obrotów, poszerzenia portfela klientów i do osiągnięcia przez przedsiębiorstwo odpowiedniej pozycji na rynku zbytu.

Previous article
Klienci VIP w bankach – czego mogą oczekiwać korporacje?
Next article
Cechy dochodowego przedsiębiorstwa
About the author