Pit 37

Spadkobierca i zwrot podatku VAT

Na mocy prawa podatkowego o zwrot podatku za zakup i wykorzystanie materiałów budowlanych mogą się ubiegać ci podatnicy, którzy wypełnią wniosek VZM-1, przedstawią dowód poświadczający zaistnienie wydatku (faktura) oraz dowód poświadczający tytuł prawny do danej nieruchomości bądź też samo pozwolenie na budowę.

Zwrot podatku za materiały i ich wykaz

Zwrot podatku VAT za materiały budowlane dotyczy tylko tych materiałów, które objęte były przed 1 maja 2004 rokiem preferencyjną stawką podatku w wysokości 7% i znajdują się w wykazie materiałów objętych możliwością zwrotu. Szczegółowy wykaz materiałów budowlanych, za które można uzyskać zwrot VAT, znajduje się pod tym adresem:
http://budowa.wieszjak.pl/formalnosci/298901,Wykaz-materialow-budowlanych-za-ktore-mozna-otrzymac-zwrot-podatku-VAT-w-2012-roku.html

Spadkobierca i jego prawo do zwrotu VAT

Prawo podatkowe przewiduje również skorzystanie z możliwości zwrotu podatku za materiały budowlane przez spadkobiercę, jeżeli nawet faktury dokumentujące poniesienie wydatków wystawione były na spadkodawcę. Decydującym elementem jest tu przeniesienie prawa majątkowego do nieruchomości, które dotyczy praw do inwestycji, a nie przypisywanych tylko danej i konkretnej osobie (w tym wypadku spadkodawcy).

Postępowanie o zwrot podatku VAT za zakup materiałów budowlanych jest analogiczne dla spadkobiercy, jak i dla spadkodawcy – oprócz wypełnionej deklaracji VZM-1 konieczne jest zebranie faktur, poświadczenie tytułu prawnego do nieruchomości lub pozwolenie za budowę.

Previous article
Składki ZUS dla przedsiębiorców w 2012 roku
Next article
Ryczałt, czyli podatek ryczałtowy
About the author