Pit 37

Stawki ryczałtu ewidencjonowanego

Przedsiębiorca chcący wybrać preferowaną formę opodatkowania musi maksymalnie do dnia 20 stycznia danego roku kalendarzowego zdecydować się na daną formę opodatkowania. Jeśli jednak nie złoży do tego czasu wniosku, wówczas rozliczenie następuje na tych samych zasadach co w roku poprzednim. Wśród form opodatkowania znajduje się również ryczałt ewidencjonowany.

Jakie stawki dla ryczałtu ewidencjonowanego?

Wybierając formę opodatkowania w postaci ryczałtu mamy do wyboru następujące stawki podatkowe:
ryczałt ewidencjonowany – stawki podatkowe

20% – stawka obowiązuje w przypadku działalności wykonywanej osobiście, dotyczącej uprawiania wolnych zawodów (m.in. prywatne nauki, pielęgniarki, tłumacze, stomatolodzy, weterynarze, lekarze);
17% – tą stawką obłożone są przychody pochodzące z oferowanych poszczególnych usług o charakterze niematerialnym np. wynajem samochodów, pokojów hotelowych;
8,5% – stawka dla przychodów pochodzących m.in. z działalności usługowej (kosmetyczka, fryzjer, taksówkarz itp.), wynajmu powierzchni danej nieruchomości czy też gastronomicznej, która dotyczy sprzedaży napojów posiadających więcej niż 1,5% alkoholu;
5,5% – ta stawka ryczałtu dotyczy np. przychodów pochodzących z działalności wytwórczej oraz budowlanej;
3% – najniższa stawka ryczałtu ewidencjonowanego dotyczy np. przychodów pochodzących z działalności gastronomicznej (wyjątkiem są przychody pochodzące ze sprzedaży wyrobów posiadających ponad 1,5% alkoholu, których dotyczy stawka 8,5% ryczałtu) oraz handlowej.

Previous article
Ryczałt, czyli podatek ryczałtowy
Next article
Ranking lokat bankowych
About the author