Pit 37

System e-Deklaracje – status dokumentów

W przypadku elektronicznego składania deklaracji podatkowej mogą pojawić się różnego rodzaju statusy dokumentów, które informują o stanie poprawności złożonego dokumentu. Wysyłane zeznanie jest przetwarzane przez system e-Deklaracje, a następnie system informuje taką osobę o poprawności dokumentu.

Prawidłowy status 200

Jeżeli przetwarzanie dokumentu zostało zakończone poprawnie, wówczas pojawi się status 200, który informuje również o przyjęciu zeznania podatkowego przez system e-Deklaracje i przesłania go do stosownego urzędu skarbowego.

Możliwe występujące statusy w systemie e-Deklaracje

Podczas przetwarzania złożonej deklaracji podatnik napotkać może następujące możliwe statusy dokumentu:

status 100, 101, 102
status 200
status 300, 301, 302, 303
status 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406,

407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419

Previous article
Ulga abolicyjna
Next article
Ulga na dzieci w roku 2012
About the author