Pit 37

Ulga w postaci odliczenia za paliwo?

Do Sejmu na początku kwietnia 2012 roku trafił projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, który zakłada wprowadzenie nowej ulgi podatkowej. Owa ulga to nic innego jak możliwość odliczenia wydatków za zakup paliwa od wykazywanego dochodu w zeznaniu podatkowym.

Maksymalna kwota odliczenia i potrzebne dokumenty

Maksymalnie podatnik będzie mógł odliczyć w ciągu roku podatkowego 750 zł. Wymogiem koniecznym będzie również posiadanie faktury VAT, na której zawarte powinny być dane pozwalające zidentyfikować podatnika oraz pojazdu mechanicznego (jego numer rejestracyjny). Na fakturze powinna być również umieszczona informacja o rodzaju zakupionego paliwa.

Odliczenie będzie można dokonać w przypadku zakupu takich paliw silnikowych jak benzyna, olej napędowy oraz gaz.

Sam projekt ustawy ma być odpowiedzią na znaczne podwyżki cen paliw w ostatnim okresie, a dzięki proponowanemu odliczeniu ulga miałaby zastąpić likwidowaną ulgę na Internet (podobne wartości kwoty maksymalnego odliczenia).

Według założeń z ulgi (jeżeli oczywiście wejdzie w życie) podatnicy będą mogli skorzystać sporządzając w roku 2013 zeznanie podatkowe za rok ubiegły, tj. 2012.

Previous article
Stosunek pracy i umowa o pracę
Next article
Umowa kupna sprzedaży samochodu
About the author