Pit 37

Urząd Skarbowy Gdańsk

Każdy kto zakłada po raz pierwszy swoją własną działalność gospodarczą dowie się, że nie można tego dokonać bez wizyty w Urzędzie Skarbowym. Obecni przedsiębiorcy się już temu faktowi nawet nie dziwią. Wiedzą, że każdy kto jest podatnikiem podatku VAT podlega obligatoryjnej rejestracji w urzędzie i później co miesiąc dokonuje wpłaty na konto US określonych kwot podatku.

Ale wracamy do zakładania firmy.

W zależności od miasta czy miejscowości w jakiem mieszkamy różnie polega sama procedura rejestracja. Na przykład w Urzędzie Skarbowym Gdańsk przed wizytą w inspektoracie obowiązkowo musimy posiadać wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Wydaje go prezydent miasta na czas określony.

Jest to jedno z wielu wsi i miast w Polsce i wiem na pewno, że w innych miastach wcale nie musi być tak samo.

Na przykład w Łodzi kolejność rejestracji może być odwrotna bądź potwierdzona jeszcze innymi zaświadczeniami, czy potwierdzeniami.

Warto więc mieć na uwadze rozbieżności jakie występują w tej dziedzinie działalności gospodarczej aby nie spędzać za wiele czasu w długich kolejkach, czekających na nas w urzędach.

Gdy ja zakładałem swoją własną działalność kilka lat temu, wcale nie było łatwiej. Nie było Internetu a w nim poradników, gotowych rozwiązań ani map z zasięgiem terytorialnym poszczególnych urzędów, zlokalizowanych na terenie całego kraju i wiele innych pomocy.

Previous article
Unikanie podatków
Next article
Ubezpieczenia społeczne, a umowa o dzieło
About the author