Pit 37

Warunki – Zwrot podatku VAT za materiały budowlane

Jeżeli remontujemy, budujemy dom lub też mieszkanie, możemy postarać się o zwrot podatku VAT za materiały budowlane, które zakupiliśmy. Aby owy zwrot uzyskać, musimy spełnić poniższe warunki:
A. Wykazanie poniesionych wydatków w związku z takimi czynnościami jak:

budowa albo remont budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego;
nadbudowa, rozbudowa budynku dla celów mieszkalnych lub przebudowa (przystosowanie) budynku niemieszkalnego, jego części lub pomieszczenia niemieszkalnego na cele mieszkalne, w wyniku których powstał lokal mieszkalny.

Zwrotowi VAT podlegają jedynie te materiały, które do dnia 30 kwietnia 2004 r. były opodatkowane stawką podatku od towarów i usług w wysokości 7%, a od dnia 1 maja 2004 r. (wejście Polski do Unii Europejskiej) są opodatkowane podatkiem VAT (wcześniej 22%, a obecnie – od 2011 roku – 23%). Wykaz materiałów objętych zwrotem sporządzany jest przez Ministerstwo Infrastruktury (ostatni wykaz opublikowany został 1 stycznia 2011).

B. Prowadzenie dokumentacji wydatków na jeden z powyższych celów fakturami VAT (powinny one posiadać oznaczenie ewidencyjne towarów (PKWiU)).

C. Posiadanie tytułu prawnego do nieruchomości (np. umowy uprawniające do korzystania z nieruchomości, prawo własności, użytkowanie wieczyste).

D. Pozwolenie na budowę, jeżeli było to wymagane.

O zwrot podatku nie możemy się jednak ubiegać, jeżeli roboty zostały wykonane w ramach działalności gospodarczej.

Previous article
Zmiany uderzą nas po kieszeni
Next article
Wynagrodzenie chorobowe pracownika
About the author