Pit 37

Wizja wspólnego rozliczania się małżonków

Istnieje alternatywa, że małżonkowie którzy się wspólnie rozliczają mają możliwość uzyskania kwoty wynoszącej aż pięćset pięćdziesiąt sześć złotych. Dotyczy to sytuacji, gdy jeden ze współmałżonków jest osobą bezrobotną.

Korzyści z bycia bezrobotnym

Paradoksalnie można powiedzieć, że mąż lub żona która nie pracuje jest zarówno wygodnym rozwiązaniem jak i korzyścią finansową. Wiąże się to z tym, że osoba taka wcale nie musi nie mieć dochodów. Jeżeli współmałżonek, który jest zatrudniony ma dochody na tyle wysokie, że przekraczają one pierwszy próg podatkowy, korzyść wspólnego rozliczenia będzie wysoka proporcjonalnie w stosunku do wysokości pensji.

Jednak małżeństwa, w których przypadku dochód jednej osoby nie jest tak wysoki również wyjdą z tego rozwiązania na plus. One również mają gwarancję uzyskania kwoty wysokości pięciuset pięćdziesięciu sześciu złotych.

Nie można mieć ponadto wątpliwości, że rozwiązanie jakim jest wspólne rozliczenie podatkowe wykonywane przez małżonków, jest dużym uproszczeniem wszystkich formalności związanych z PIT-em. Ma ona związek ze specyficznym sposobem ustalania dokładnej wysokości podatku dochodowego. Podwójna wysokość podatku, który jest obliczony od połowy danego miesiące, tworzy wartość całego podatku. Małżonkowie jednak mają możliwość zmniejszenia swojego dochodu o niektóre obliczenia, jak na przykład wydatki na Internet lub opłacanie składek w związku z ubezpieczeniem społecznym. Dotyczy to tak naprawdę tylko tych małżeństw, gdzie wszystkie określone w przepisach warunku są spełnione.

Previous article
Załącznik PIT-M
Next article
Zmiany uderzą nas po kieszeni
About the author