Pit 37

Współpraca sektora bankowego z gospodarczym

Banki chętnie wspierają różnego rodzaju inicjatywy gospodarcze i ekonomiczne, ponieważ są świadome, że profity z takich działań także i im się udzielą. Tak właśnie buduje się zaufanie między sektorem bankowości a biznesu, o której oparta jest współpraca między nimi oparta o wsparcie finansowe ze strony banku dla różnych inwestycji prowadzonych przez firmy. Przedsiębiorcy przyznają, że bez „ludzkiego” podejścia do ich problemów oraz pomysłów ze strony dyrekcji banku i bez obopólnego zaufania oraz realnego wsparcia na niwie przebiegu inwestycji, wiele pomysłów na rozwój firmy nie zostałoby zrealizowanych. Przyznać trzeba, że największe zaufanie między biznesem a bankowością odnaleźć można we współpracy lokalnych banków z firmami działającymi na ich terenie – tam doskonale widać efekt synergii, który wywołany jest przez wzajemne działanie obu tych gałęzi na rzecz określonego celu. Pomimo kryzysu gospodarczego na świecie, stwierdzić trzeba, że relacje między bankowością a biznesem zacieśniają się i stają się jedyną nadzieją na zatrzymanie postępującej od kilku lat recesji gospodarczej.

Previous article
Konto firmowe – wybierz najlepsze!
Next article
Kredyty firmowe pchną biznes na właściwe tory
About the author