Pit 37

Wynagrodzenie chorobowe pracownika

Każdy pracownik niezdolny do pracy z powodu choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną ma ustawowe prawo do wynagrodzenia wypłacanego przez pracodawcę przez pierwsze 33 dni niezdolności do pracy w danym roku kalendarzowym. Zasada to dotyczy osób, które nie ukończyły 50. roku życia.

Jeśli zatrudniony jest w wieku przekraczającym 50 lat – wynagrodzenie chorobowe przysługuje mu przez pierwsze 14 dni absencji w danym roku, a po tym okresie pracownik pobiera wypłacany przez ZUS zasiłek chorobowy. Wynagrodzenie za czas choroby stanowi koszt pracodawcy, który finansuje je ze środków własnych.

Wynagrodzenie chorobowe przysługuje, gdy …
Warto przypomnieć, iż wynagrodzenie chorobowe przysługuje pracownikowi wyłącznie z tytułu jego własnej choroby. Oznacza to, że nie może on pobierać wynagrodzenia chorobowego z tytułu opieki nad chorym członkiem rodziny.

Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego jest obliczana według zasad obowiązujących przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego i wypłacana za każdy dzień niezdolności do pracy pracownika – tak więc również za dni, które są dla pracownika dniami wolnymi od pracy.

Previous article
Warunki – Zwrot podatku VAT za materiały budowlane
Next article
Zwrot podatku akcyzowego w 2012 roku
About the author