Pit 37

Wzrost minimalnego wynagrodzenia od 2013 roku

W ostatnim tygodniu lipca bieżącego roku Rada Ministrów zdecydowała się wydać rozporządzenie, na mocy którego od 2013 roku ma obowiązywać nowy poziom wynagrodzenia minimalnego z tytułu umowy o pracę. Zgodnie z ustaleniami jej wysokość będzie wynosiła w 2013 roku 1600 zł brutto, co stanowi wzrost o 100 zł w stosunku do obecnego poziomu (procentowo jest to 6,67%).

Projekt rozporządzenia wydany został po ustawowym terminie, w którym to zadaniem Komisji Trójstronnej jest ustalenie minimalnego wynagrodzenia za rok następny. Owa Komisja jednak nie dotrzymała obowiązujących terminów (miała czas do 15 lipca), zatem jej zadanie przejęła Rada Ministrów.

Poziom minimalnego wynagrodzenia za pracę reguluje ustawa z 10 października 2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu (Dz.U. 2002 nr 200 poz. 1679).

Wzrost poziomu minimalnych zarobków powoduje wzrost kosztów po stronie pracodawcy (wyższe składki, kwota podatku itp.), przez co istnieje duże ryzyko jeszcze większej popularyzacji takich umów jak umowa o dzieło, czy też umowa zlecenie. Prawdopodobnie również zwiększy się liczba osób zatrudnionych bez jakiejkolwiek umowy (tzw. praca na czarno).

Previous article
Zwrot podatku akcyzowego w 2012 roku
Next article
Zwrot VAT za zakupy za granicą
About the author