Pit 37

Załącznik PIT-M

załącznik pit m dla małoletnichDo wypełnienia PIT M (Małoletni) są zobowiązani tylko ci rodzice, którzy do swoich dochodów muszą doliczyć dochody małoletnich dzieci. Formularz składa się wyłącznie z deklaracją PIT-36.

Jakie dochody wykazujemy w PIT-M?
W PIT M wskazuje się tylko takie przychody małoletniego, w stosunku do których rodzicom nie przysługuje prawo pobierania pożytków (np. czynsz pobierany z tytułu najmu lokalu, które dziecko odziedziczyło po dziadkach). Nie rozlicza się natomiast przychodów małoletniego z pracy (stosunku pracy, zlecenie i pokrewnych), stypendiów oraz rozporządzania przedmiotami oddanymi im do osobistego użytku. Te przychody małoletni rozlicza bowiem samodzielnie, tzn. wypełnia własną deklarację podatkową, w której podpis składa za niego opiekun (z reguły rodzic).

Podatnicy, którzy rozliczają się na zasadach liniowych lub ryczałtem ewidencjonowanym i nie składają w ogóle PIT-36, w związku z przychodami małoletniego muszą wypełnić dodatkowo PIT-36 wraz z załącznikiem.

W przypadku małżonków, którzy podlegają odrębnemu opodatkowaniu, dochody małoletnich dzieci dolicza się po połowie do dochodu każdego z małżonków. Natomiast jeśli małżonkowie składają wspólne zeznanie podatkowe – zarobki dzieci dolicza się do wspólnych dochodów rodziców. Podatek jest wówczas obliczany w podwójnej wysokości połowy łącznej kwoty dochodów małżonków – zatem rachunkowo kwota zostanie podzielona po połowie na każdego z nich.

Previous article
Zrywanie umów na rynku pracy i ich konsekwencje
Next article
Wizja wspólnego rozliczania się małżonków
About the author