Pit 37

Zapis reklamacji w księdze rachunkowej

Jak wiadomo nic nie jest tak trwałe, by można było stwierdzić, że jest wieczne czy niezniszczalne. Czas radości z nowego nabytku może się skończyć równie szybko jak się zaczął, a wszystko uwarunkowane jest określonymi czynnikami. Gdy jednak nie zadowolenie z nabytego podmiotu wzrasta można ubiegać się o reklamacje. Nierzadko zdarza się jednak, że to przedsiębiorcy mają obiekcje oraz zastrzeżenia do przyjmowania reklamacji w prowadzonych księgach rachunkowych.

Pojęcie reklamacji

Na samym początku rozmyślania na temat prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz ich reklamacji warto nieco dokładniej wyjaśnić znaczenie słowa reklamacja. Reklamacja jest niczym innym jak możliwością zwrotu, czy też wymiany wcześniej zakupionego towaru na inny, a w przypadku usług klient ma prawo domagać się poprawek. Zazwyczaj produkt lub wykonana usługa jest reklamowana ze względu na niezadowolenie klienta. Ogólnie rzecz biorąc ma ona na celu okazania wadliwości towaru albo tak jak w przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych, braku dokładności oraz precyzji w wykonaniu usługi. W takich sytuacjach klient ma prawo domagać się zwrotu pieniędzy, które zapłacił na poczet dobrze wykonanej usługi bądź odpowiednio wyprodukowanego towaru.

By móc dokonać takiej reklamacji osoba kupująca bądź korzystająca z usług powinna posiadać potwierdzenie. Przyjęcie reklamacji jest równoznaczne z poniesieniem dodatkowych kosztów w wypadku towaru naprawy albo wyprodukowania nowego, nieposiadającego fizycznych wad dobra, które dany klient pozyska w zamian za uszkodzony towar, który został mu sprzedany przy wcześniejszym zakupie. W organizacjach podejmowane w ramach reklamacji towary podlegają zarejestrowaniu w ewidencji pozabilansowej. Biorąc pod uwagę zachowanie stanu równowagi pomiędzy rozchodami i przychodami firmy, szefostwo jednostki zobowiązana jest do uczynienia wartościowania kosztów ewentualnej reklamacji.

Dodatkowo jest zobligowana do ujawnienia w sprawozdaniu finansowym całościowej kwoty rzetelnie określonego zapasu zatrzymanego na wydatki napraw uszkodzonych bądź niepoprawnych towarów bądź dokonania dodatkowych prac poprawkowych. Jeśli nastąpi sytuacja, w których zostaje podjęta decyzja o rozważanie reklamacji oraz wydania towaru, który nie powiela wad wcześniejszego egzemplarza, należy przenieść towar, który posiadał wady ze składu produktów reklamowanych do składu, który w swojej zawartości posiada zapas nie wartościowych towarów, a następnie zewidencjonować go w prowadzonych księgach rachunkowych w wysokości kosztu wytworzenia.

Prowadzenie ksiąg rachunkowych jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, dlatego też wszelkiego rodzaju zapisy również te związane z reklamacją muszą się tam znaleźć. Jeżeli nastąpi nie wywiązanie się z określonych obowiązków, wtedy też osoba narażona będzie na ponoszenie odpowiedzialności karnej, które zapisane są w kodeksie w formie grzywny do 240 stawek dziennych.

Previous article
Własny biznes odpowiedzią na potrzeby
Next article
Praca: seniorzy poszukiwani przez zagraniczne firmy!
About the author