Pit 37

Zbliża się termin złożenia deklaracji PIT

Każda osoba fizyczna, czyli posiadająca zdolność do czynności prawnych, jest zobowiązana do składania corocznie zeznania, które dotyczy osiągniętego dochodu w roku poprzednim. Ma to na celu obliczenie czy zapłacony podatek został naliczony prawidłowo oraz czy nie jest konieczne przykładowo wykonanie zwrotu z podatku z powodu posiadanych przez dana osobę ulg podatkowych.

Składane deklaracje PIT do końca kwietnia

Każdego roku takowe zeznanie powinno być złożone do trzydziestego kwietnia lub do pierwszego dnia w przypadku gdy ostatni dzień kwietnia następuje w sobotę albo w niedzielę. Jest to termin nieprzekraczalny i niezłożenie obowiązkowego zeznania jest zagrożone jest karą. Jedynymi odstępstwami od takowego terminu jest wystąpienie go w dniu wolnym od pracy czyli tak jak w roku 2011, kiedy to trzydziesty kwietnia wypada w sobotę, a pierwszy maja w niedzielę. W takim przypadku podatnik zobowiązany jest to złożenia obowiązkowego zeznania w terminie nieprzekraczającym drugiego maja. Jest to informacja niezwykle istotna, ponieważ pozwala na przedłużenie terminu składania zeznań, co jest niezwykle istotne dla osób składających deklaracje podatkowe:

PIT-36

    • – osoby prowadzące działalność gospodarczą,

PIT-36L

    • – osoby rozliczające się na zasadach podatku liniowego,

PIT-37

    • – osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej i czerpiące dochody m.in. z umowy o pracę, z umowy o dzieło, z innych źródeł itp.,

PIT-38

    • – osoby mające otwarty rachunek giełdowy i czerpiące zyski z dochodów kapitałowych,

PIT-39

    – rozliczenie podatku od nieruchomości w przypadku gdy w roku podatkowym sprzedaliśmy nieruchomość bądź też prawa majątkowe do niej.

Sposoby złożenia deklaracji

Sporządzoną deklarację podatkową możemy złożyć w tradycyjny sposób w Urzędzie Skarbowym lub też skorzystać z możliwości, jakie dają nam aplikacje dostępne online. Dzięki nim możemy w łatwy i szybki sposób wypełnić deklarację, po czym przesłać ją elektronicznie do US. Ważne jest uzyskanie urzędowe poświadczenie odbioru, które stanowi de facto dowód złożenia deklaracji.

W przypadku składania deklaracji online możemy wysłać zeznanie podatkowe bez konieczności posiadania e-podpisu. Wymagane jest jedynie podania takich danych jak PESEL, imię i nazwisko, data urodzenia oraz uzyskana kwota przychodu z zeznania podatkowego składanego w roku poprzednim.

Previous article
Zmiany w limitach podatkowych na rok 2013
Next article
Zwolnienie z VAT w przypadku towarów używanych
About the author