Pit 37

Zmiany w limitach podatkowych na rok 2013

Ogłoszony przez NBP na początku października kurs euro na poziomie 4,1020 zł spowodował spadek limitów dotyczących przychodów przedsiębiorców mających status Małych Podatników. Nowe limity dotyczą przedsiębiorców będących Małymi Podatnikami w VAT, PIT oraz CIT.

Kwota limitu wynosi 1,2 miliona euro, a przeliczenie na polską walutę nastąpiło wraz z pierwszym dniem roboczym nowego miesiąca (tj. 1 października). Limit na nowy 2013 rok wynosi zatem 4,922 miliona zł (według kursu 1 euro = 4,1020 zł). Dla porównania limit Małego Podatnika na rok obecny 2012 wynosi 5,324 miliona zł. Bariery kwotowe dotyczą górnych granic przychodów, jakich przedsiębiorca musi przestrzegać chcąc zachować (lub uzyskać) status Małego Podatnika. Dla osób będących agentami, posiadającymi przedsiębiorstwa maklerskie, zarządzających funduszami, czy też zleceniobiorcami limit ten wynosi 45 tysięcy euro, co w przeliczeniu na złotówki daje kwotę 185 tysięcy zł na 2013 rok (obecnie jest to 200 tysięcy zł).

nowe limity podatkowe na rok 2013Nowi przedsiębiorcy chcący skorzystać z możliwości jednorazowej amortyzacji będą mogli dokonać odpisu środków trwałych z 3-8 grupy klasyfikacji, których wartość nie przekracza 50 tysięcy euro, co według kursu euro NBP z 1 października daje kwotę jednorazowego odpisu w wysokości maksymalnie 205 tysięcy zł w 2013 roku (w 2012 jest to 222 tysiące zł). Odpis dotyczy towarów wprowadzonych do ewidencji za wyjątkiem samochodów osobowych.

Ryczałt dla przychodów ewidencjonowanych dotyczy natomiast tych przedsiębiorców, którzy w danym roku podatkowym nie przekroczyli przychodów rzędu 150 tysięcy euro. Limit złotówkowy wynosi obecnie 661 680 zł, a w 2013 wynosić będzie 615 300 zł. Kwartalne rozliczenie VAT będzie możliwe, jeśli przedsiębiorca nie przekroczy przychodów rzędu 102 550 zł po przeliczeniu kwoty 25 tysięcy euro na złotówki. Obecnie limit kwartalnego rozliczenia VAT wynosi 110 280 zł.

Previous article
Zwrot VAT za zakupy za granicą
Next article
Zbliża się termin złożenia deklaracji PIT
About the author