Pit 37

Zwolnienie z VAT w przypadku towarów używanych

Zgodnie z zapisami prawa unijnego podmiot będący podatnikiem VAT może wykorzystywać towary zakupione bez odliczenia VAT na cele, które zwolnione są z podatku VAT. Dotychczas jednak występowały problemy kolidujące z polskim prawem, gdyż według jego zapisów podatnik VAT jest zobowiązany do wykorzystania takich towarów w ciągu 6 miesięcy od ich nabycia, jeżeli chce skorzystać ze zwolnienia.

Nowe zapisy w polskiej ustawie od 2014 roku

Chcąc dostosować polskie przepisy do unijnych dyrektyw zdecydowano się, że w 2014 roku podatnik VAT chcący wykorzystać zakupione towary bez odliczenia VAT na cele zwolnienie z VAT nie będzie miał narzucanego limitu czasowego. Zwolnienie będzie zatem obowiązywało w każdym okresie ich wykorzystania.

Przypominamy, że prawo do odliczenia przysługuje podatnikowi VAT wtedy, gdy nie skorzystał on ze zwolnienia z VAT w momencie nabycia towarów używanych. Mówi o tym artykuł 43 ustawy 1 pkt 2 ustawy o VAT. Towarami używanymi według przepisu są te ruchomości, gdzie ich okres używania przez podatnika dokonującego dostawy wyniósł przynajmniej pół roku od momentu uzyskania prawa do rozporządzania nimi w roli właściciela.

Nie utracimy także prawa do odliczenia, jeżeli wykonaliśmy na rzecz towaru używanego czynności modernizacyjne, co spowodowało jego zwiększenie wartości i zwiększenie wymiaru odliczenia VAT.

Previous article
Zbliża się termin złożenia deklaracji PIT
Next article
Własny biznes odpowiedzią na potrzeby
About the author