Pit 37

Zwrot podatku akcyzowego w 2012 roku

Zgodnie z uchwałą Rady Ministrów stawka zwrotu podatku akcyzowego od oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej będzie wynosiła w 2012 roku 0,95 zł od 1 litra oleju. Producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce położenia gruntów. Na dopełnienie formalności rolnicy mają dwa terminy:

od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT (lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) za okres od 1 września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.,
od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. Obowiązkowym załącznikiem są faktury VAT (lub ich kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem) za okres od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.

Wniosek i forma zwrotu
Osoby ubiegające się o zwrot podatku akcyzowego muszą być w momencie składania wniosku posiadaczami gospodarstwa rolnego, a wskazana przez nich powierzchnia użytków rolnych musi być zgodna z powierzchnią ujętą w ewidencji gruntów i budynków na dzień 1 lutego.

Pieniądze będą wypłacane gotówką w kasie urzędu gminy lub przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku w dwóch terminach:

2 – 30 kwietnia 2012 r. (w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie),
1 – 31 października 2012 r. (dla osób składających wniosek w drugim terminie).

Maksymalna kwota zwrotu podatku akcyzowego na 1 ha użytków rolnych w 2012 r. wyniesie 81,70 zł.

Previous article
Wynagrodzenie chorobowe pracownika
Next article
Wzrost minimalnego wynagrodzenia od 2013 roku
About the author