Pit 37

Oblicz podatek Belki

Jak wiadomo podatek Belki na który słyszymy jak nie raz marudzą podatnicy wynosi 19 procent. Wydawałoby się że jego obliczenie jest łatwe bo wystarczyłoby przemnożyć uzyskany dochód poprzez 19 procent. Nic bardziej mylnego obliczenie kwoty podatku, który trzeba zapłacić jest trudniejsze. Chociaż nie pod względem matematycznym bo, żeby go obliczyć w rzeczywistości nie potrzebujemy za dużej wiedzy z zakresu tej dziedziny. Przedstawię więc w tej notce jak łatwo i prosto własnymi siłami obliczyć wysokość podatku. By było prościej podzielę tą czynność na trzy mniejsze kroki.

Krok 1-wszy:

Uzyskany dochód pieniędzy zaokrąglamy do pełnych złotówek, nie zależnie od tego jak wysoki był ten dochód pieniędzy. O ile komuś sprawia trudność zaokrąglenie to szybko wytłumaczę jak to można zrobić. Jeśli nasz dochód gotówki składa się z złotówek i groszy to lub zaokrąglamy w górę lub w dół. W górę o ile groszowa końcówka naszego zysku wynosi 50 gr i więcej a w dół jeśli ta końcówka wynosi 49 gr i mniej. Zatem skoro już zaokrągliliśmy nasz zysk możemy przejść do kroku drugiego.

Krok drugi:

Obliczamy podatek. Czyli liczymy 19 procent z naszego zysku. Dla ułatwienia dodam, że wystarczy pomnożyć nasz dochód pieniężny poprzez 0,19. Oczywiście możemy użyć do tego kalkulatora. Po obliczeniu podatku pozostał nam już wyłącznie krok trzeci.

Krok trzeci:

Ponownie zaokrąglamy otrzymany wynik do pełnych złotówek. Nie będę ponownie tłumaczyć jak to należy zrobić, gdyż opisałam to już z uwagą w kroku 3.

GRATULUJE! W tej chwili udało ci się własną pracą obliczyć kwotę podatku, który powinno się odprowadzić do fiskusa. Jak widać to zadanie nie było wcale trudne wystarczy tylko pamiętać o kolejności wykonywania zadań.

Previous article
Nowe zasady rozliczania podatku od towarów i usług
Next article
Odbiór nadpłaty podatku
About the author