Pit 37

Nowości:

Jak opodatkować dochody z zagranicy?

Sposób opodatkowania dochodów uzyskiwanych poza granicami kraju, jest zależny od treści umów dwustronnych zawieranych między Rzecząpospolitą Polską i innymi państwami oraz od rezydencji podatkowej podatnika. Przyjmuje się, że osoba jest rezydentem podatkowym danego państwa, jeżeli spędza na jego terenie więcej…

+Read more
Zobacz także:
Formularz IFT-1 / IFT-1R

IFT-1RIFT-1R to informacja, do sporządzenia której na koniec roku podatkowego obowiązani są przedsiębiorcy wypłacający należności…

Nasze możliwości

Mamy sporo możliwości których nie chcemy wykorzystywać. Najczęściej mamy opory przed nowościami i przed wieloma…

Losowe artykuły:
Artykuły:
Pozostałe teksty:
Karta podatkowa
Karta podatkowa

Karta podatkowa jest formą opodatkowania, z której korzystać mogą drobni przedsiębiorcy. Dzięki znacznemu uproszczeniu w…

Starsze wpisy:
Centrum podatnika

W życiu pewne są tylko śmierć i podatki. Przed tym nie da się uciec. Skoro więc jesteśmy skazani na płacenie podatków, warto znać przepisy, by np. nie pominąć żadnych ulg, które nam przysługują. Ponadto każdy z nas jest zobowiązany do prowadzenia rozliczeń rocznych. Jeszcze większe zobowiązania mają przedsiębiorcy wypełniający nieco bardzo skomplikowane deklaracje podatkowe, w tym miesięczne deklaracje związane z…

+Read more