Jak wypełnić PIT-37 w programie do pitów 2017?

Formularz PIT-37 jest jednym z najczęściej składanych druków podatkowych. Rozlicza się na nim zdecydowana większość osób uzyskujących dochody za pośrednictwem płatnika. Wszystkie dochody, które wykazujemy w PIT-37 podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych, czyli zgodnie ze skalą podatkową (19 i 32%). Podatnikom przysługuje prawo do skorzystania ze wszystkich ulg i odliczeń a także z kwoty wolnej od podatku (3 091 zł). Osoby, które spełniają odpowiednie warunki, mogą wypełnić PIT-37 wraz z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

Ostateczny termin złożenia formularza PIT-37 za 2013 rok upływa 30 kwietnia 2017. Lepiej nie odkładać rozliczenia na ostatnią chwilę, gdyż ewentualne przekroczenie powyższego terminu spowoduje naliczenie odsetek za zwłokę oraz nałożenie kary pieniężnej.

Podatnicy mają możliwość wyboru sposobu rozliczenia się z fiskusem z osiągniętych dochodów. Mogą złożyć deklarację w formie elektronicznej, korzystając z programu do wypełniania pitów, lub w formie papierowej, wysyłając formularze do urzędu za pośrednictwem poczty bądź zanosząc je osobiście. Coraz więcej osób korzysta z pierwszej opcji, gdyż umożliwia ona zarówno oszczędność czasu jak i pieniędzy i wymaga od podatnika mniejszego zaangażowania. Nie da się więc ukryć, że wypełnienie obowiązków podatkowych bez konieczności wychodzenia z domu jest bardzo wygodne.

Program PIT 2013 umożliwia wypełnienie formularza PIT-37 na dwa sposoby – w kreatorze zeznania lub w formie interaktywnego formularza podatkowego. Przed rozpoczęciem wypełniania rozliczenia, podatnik musi zadecydować, którą z powyższych opcji wybiera. Osoby mające wcześniejsze doświadczenie w wypełnianiu pitów, będą zapewne preferowały wypełnienie interaktywnego druku PIT. Natomiast podatnicy, którzy rozliczają się z fiskusem po raz pierwszy a także wszystkie osoby, które dotychczas miały problemu z poprawnym wypełnieniem deklaracji, powinny rozważyć skorzystanie z kreatora.

Formularze interaktywne wyglądają tak samo jak formularze podatkowe. Dzięki podpowiedziom, które zostały w nie wbudowane oraz interaktywnym polom, wypełnienie takiego druku PIT przebiega znacznie szybciej i sprawniej. Wszystkie pola, które podatnik ma obowiązek uzupełnić, zostały odpowiednio oznaczone, a ich wypełnienie jest weryfikowane przez program pity 2013, dlatego będziemy mieć pewność, że nasza deklaracja nie ma żadnych braków.

Kreator zeznania podatkowego jest narzędziem, którego zadaniem jest przeprowadzenie użytkownika przez proces rozliczania się z fiskusem krok po kroku. Na ekranie wyświetlane są pytania, na które podatnik musi odpowiedzieć poprzez wpisanie właściwych kwot lub zaznaczenie odpowiedzi, które są adekwatne do jego sytuacji. Na podstawie tych informacji program dobiera odpowiedni rodzaj formularza podatkowego i załączników, które powinny zostać złożone wraz z nim. Po zakończeniu pracy kreatora pojawia się podsumowanie wskazujące łączną kwotę dochodu osiągniętego przez podatnika w danym roku, kwotę nadpłaty lub kwotę niedopłaty oraz rodzaje wypełnionych formularzy.

Niezależnie od tego czy wypełniając deklarację w programie korzystamy z kreatora, czy z interaktywnego formularza, gdy nasze zeznanie roczne 2013 jest gotowe, możemy je wydrukować lub wysłać do urzędu za pośrednictwem sieci internetowej. W przypadku wyboru drugiej opcji, należy przejść do zakładki e-Deklaracje. W celu autoryzacji zeznania, konieczne jest podanie tzw. danych autoryzujących – imienia, nazwiska, daty urodzenia, identyfikatora podatkowego i kwoty przychodu uzyskanego w roku poprzednim. Wszystkie informacje, poza kwotą przychodu, zostaną uzupełnione automatycznie, natomiast podatnik będzie musiał wpisać we właściwe pole dokładnie taki przychód, jaki wykazał w deklaracji podatkowej za rok ubiegły. Jeżeli wpisana kwota nie będzie prawidłowa, zeznanie nie zostanie przyjęte.

© 2018 pit37.net.pl