Pit 37

Rozliczenia roczne

Zarówno osoby fizyczne, jak i prawne, mają obowiązek składania deklaracji podatkowych. Przedsiębiorcy rozliczają się z dochodów oraz odliczeń od podatku, natomiast osoby prywatne z wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionej straty w roku ubiegłym. Przed wypisywaniem PIT-ów warto zapoznać się z broszurami, które informują m.in. o obowiązujących ulgach. Można także skorzystać ze specjalnych aplikacji internetowych, które pomagają przeprowadzić rozliczenie roczne lub zwyczajnie udać się do księgowego.

Na co należy zwracać uwagę przed przystąpieniem do rozliczenia rocznego? Jest to przede wszystkim skala podatku dochodowego od osób fizycznych za dany rok. Po drugie, inaczej wygląda rozliczanie się wspólnie z małżonkiem i kiedy posiada się dziecko lub dzieci. Wspólne rozliczenie jest opłacalne, ponieważ przepisy pozwalają na pomniejszenie podatku o daną kwotę, za ostatni rok można było go pomniejszyć o 586,85 zł. W trakcie rozliczeń należy zapoznać się ponadto z ulgami i odliczeniami (np. rodzinnymi czy z tytułu dokonanej darowizny), kosztami uzyskania przychodów oraz zasadami uwzględniania dochodów z zagranicy.

Do rocznych zeznań podatkowych należą PIT-36 oraz PIT-36L. Te pierwsze wypełniają przedsiębiorcy rozliczający się według podatku progresywnego, a te drugie według podatku liniowego. Wprowadzenie tych rozliczeń, obowiązujących od 2007 roku, zastąpiło obowiązek miesięcznych deklaracji podatkowych, takich jak PIT-5 czy PIT-5L. Z tego powodu deklaracje złożone w pierwszym roku ich obowiązywania były pełne błędów i wymagały korekty oraz dużego nakładu pracy urzędników.

Podatnicy, którzy uzyskali przychody ze źródeł znajdujących się na terenie Polski, np. z wynagrodzenia wynikającego ze stosunku pracy, z rent i emerytur, zasiłków z ubezpieczenia społecznego, stypendiów itp., wypełniają formularz PIT-37. Rocznego rozliczenia dokonuje się także przez PIT-38, który przeznaczony jest dla osób, które uzyskały dochody kapitałowe (zbycie papierów wartościowych, udziałów w spółkach itd.). Czasem konieczne jest także dołączenie informacji o odliczeniach od dochodu i podatku (PIT/O) czy o wydatkach mieszkaniowych (PIT/D).

Rozliczenia roczne
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Previous article
Skala podatkowa
Next article
Rodzaje podatków
About the author