Pit 37

Odsetki ustawowe za zaległości podatkowe

Trwa rozliczanie rocznych deklaracji podatkowych przez podatników za rok 2012. Za niezłożenie zeznania podatkowe w terminie grożą nam sankcje nałożone przez urząd skarbowy, których wysokość uzależniona jest od rozmiaru popełnionego przez nas wykroczenia. Odsetki ustawowe obowiązujące od 10 maja 2012 roku wynoszą 14,5% w skali roku, jeśli podatnik nie złoży deklaracji w terminie lub też nie zapłaci podatku w terminie.

Obniżona stawka odsetek za zaległości podatkowe

W pewnych przypadkach stosuje się obniżoną stawkę odsetek ustawowych, których wysokość ustalona została na poziomie 75% odsetek ustawowych, czyli 10,88% w stosunku rocznym. Aby podatnik mógł skorzystać z obniżonego wymiaru odsetek, musi złożyć prawnie skuteczną korektę deklaracji wraz z uzasadnieniem jej przyczyn oraz uregulować w terminie do 7 dni od złożenia korekty zaległości podatkowe wobec urzędu skarbowego.

Odsetki ustawowe za zaległości podatkowe od 9 czerwca 2011 do 9 maja 2012 wynosiły 14% w skali roku, a obniżony wymiar odsetek ustawowych 10,5% w skali roku.

Podatnikom zatajającym dochody celem obniżenia zobowiązania podatkowego wobec urzędu skarbowego grozi stawka sankcyjna w wysokości 75% wysokości osiągniętego dochodu oraz odsetki ustawowe od zaległości podatkowych.

Odsetki ustawowe za zaległości podatkowe
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Previous article
Nowelizacja ustawy o zwrocie akcyzy producentom rolnym
Next article
Ograniczenie lub zawieszenie prawa do wypłaty emerytury – limity dochodu w 2013
About the author