Pit 37

Koszt ekonomiczny

Jest to szersze ujęcie kosztów, ujmujące koszty alternatywne.

Koszty alternatywne to najogólniej wartość utraconych korzyści wynikających z ograniczonych zasobów ekonomicznych. Koszty ekonomiczne ujmujące koszty zazwyczaj różnią się od historycznych kosztów księgowych. Koszty księgowe ujmują ceny przeszłe zużytych zasobów, a takie z reguły obejmują koszty jawne, szacowane na podstawie wydatków poniesionych na zakip czynników produkcji. W rzeczywistości jednak z działalnością przedsiębiorstwa mogą wiązać się również koszty nieujawnione, związane z wykorzystaniem nieopłaconych czynników produkcji.

W ramach kosztów nieujawnionych wycenie podlega również kapitał. W rachunku ekonomicznym zysk od wyłożonego kapitału jako koszt alternatywny i jego zastosowanie stanowi element składowych kosztu ekonomicznego. Zysk ten wycenia się jako zysk przeciętny zwany zyskiem normalny w oparciu o poziom Bankowej Stopy Procentowej. W ocenie efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych zysk normalny uznawany jest za zysk zerowy, zaś zysk ekonomiczne identyfikuje się nadwyżką zysku ponad normalny.

Koszt ekonomiczny
1 vote, 5.00 avg. rating (94% score)
Previous article
Metody oblicznia PIT
Next article
Komfortowe rozliczenie się z fiskusem
About the author