Pit 37

Przyszłość strefy euro

Kryzys w strefie euro stał się faktem, a jego potwierdzeniem jest choćby ostatni szczyt Unii Europejskiej, na której podjęto decyzje o restrykcyjnej kontroli długu publicznego państw strefy euro oraz tych aspirujących do dołączenia do niej. Prawda jest jednak taka, że dziś ciężko przewidzieć, czy euro pozostanie wspólną walutą unijnych krajów, czy też powrócą one do swoich narodowych pieniędzy. Okazuje się bowiem że przejście na euro w wielu krajach, które uznawane są za tę biedniejszą część UE, jak Grecja, czy też Portugalia, doprowadziło do wzrostu inflacji i zamieszania na rynkach. Owszem, wymiana międzynarodowa, eksport, czy też import jest oparty o prostsze zasady, ale cena, jaką kraje te poniosły właśnie za wspólną walutę jest niezwykle wysoka. Z tego względu, spodziewać się możemy albo bardzo dynamicznych zmian kursu euro, albo też całkowitego rozpadu strefy, czy też odłączenia się od niej krajów o słabszych gospodarkach. Przyglądając się dzisiejszemu stanowi gospodarki europejskiej nie można mieć pewności, co stanie się za miesiąc, czy też za rok.

Previous article
Kryzys gospodarczy – zaskoczenie, czy kolej losu?
Next article
Nowoczesne stoły w jadalni – jak dobrać obrus?
About the author