Pit 37

Jak uniknąć kary za nieterminowe złożenie PIT 2018?

Obowiązkiem każdego podatnika uzyskującego dochody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jest wypełnienie zeznania rocznego na właściwym formularzu PIT oraz uregulowanie zobowiązania podatkowego, które z niego wynika. Trzeba jednak pamiętać, że powyższe czynności powinny zostać wykonane w określonym terminie. Nieterminowe opłacenie podatku będzie skutkowało naliczeniem odsetek za zwłokę, natomiast nieterminowe rozliczenie PIT 2017 może zostać potraktowane przez urząd jako wykroczenie lub przestępstwo o charakterze skarbowym.

Aby uniknąć nieprzyjemności, najlepiej nie odkładać wypełnienia rocznej deklaracji podatkowej na ostatnią chwilę. Formularze PIT za 2017 r. trzeba złożyć we właściwym urzędzie skarbowym do:

 • 2 lutego 2017 r. (poniedziałek) – PIT-16A, PIT-19A i PIT-28,

 • 30 kwietnia 2017 r. (czwartek) – PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39.

Jeżeli nie dopełnimy obowiązku przed upływem wskazanych powyżej terminów, powinniśmy jak najszybciej dostarczyć do urzędu zeznanie podatkowe 2017. Fiskus musi przyjąć deklarację niezależnie od tego, kiedy została złożona – jeden dzień po terminie, czy kilka miesięcy.

Zgodnie z kodeksem karnym skarbowym, kara za nieterminowe rozliczenie uzyskanych przychodów, jest zależna od klasyfikacji popełnionego czynu. Podatnik popełnia:

 • wykroczenie skarbowe, jeżeli kwota nieuregulowanego zobowiązania podatkowego, wynikającego z niezłożonej deklaracji PIT, nie przekracza 5-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę;

 • przestępstwo skarbowe, jeżeli kwota nieuregulowanego zobowiązania podatkowego, wynikającego z niezłożonej deklaracji PIT, jest wyższa od 5-krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę.

Wysokość grzywny w przypadku wykroczenia skarbowego jest ustalana przez urząd. W momencie, gdy postępowanie podatnika zostanie zakwalifikowane jako przestępstwo, kwota grzywny zostanie ustalona na drodze sądowej.

Kary za nieterminowe dostarczenie do urzędu rozliczenia podatkowego można uniknąć. Aby było to możliwe, podatnik musi powiadomić urząd o popełnionym czynie, zanim rozpocznie się jakiekolwiek postępowanie w tej sprawie. Żeby nie zostać ukaranym grzywną, trzeba:

 • poinformować fiskus o popełnionym czynie zabronionym,

 • złożyć deklaracje za 2017 r.,

 • uregulować niezapłacone zobowiązanie podatkowe.

Zawiadomienie o popełnieniu czynu niezgodnego z obowiązującymi przepisami powinno mieć formę czynnego żalu. Jeżeli czynny żal będzie skuteczny, podatnik uniknie odpowiedzialności karnej i jedynym kosztem jaki poniesie, będą odsetki za zwłokę w opłaceniu podatku dochodowego.

Przepisy zawarte w kodeksie karnym skarbowym wskazują, że w czynnym żalu podatnik powinien wskazać:

 • istotne okoliczności czynu (m.in. powody, które sprawiły, że nie zostały wypełnione obowiązki podatkowe),

 • osoby, które współuczestniczyły w popełnieniu czynu zabronionego (jeżeli takowe występowały).

Podatnik może sam zadecydować w jakiej formie złoży czynny żal – na piśmie, czy ustnie do protokołu.

Może się zdarzyć, że czynny żal będzie skuteczny. Jak już wcześniej wspomniano, z taką sytuacją będziemy mieć do czynienia, gdy urząd skarbowy będzie miał świadomość, że podatnik popełnił przestępstwo/wykroczenie skarbowe oraz wtedy, gdy organ rozpocznie odpowiednie postępowanie wyjaśniające. Ponadto, z instytucji czynnego żalu nie skorzysta także osoba, która:

 • kierowała wykonaniem czynu zabronionego,

 • zleciła innej osobie popełnienie czynu zabronionego, wykorzystując jej uzależnienie od siebie,

 • organizowała i/lub kierowała grupą lub związkiem, którego celem było popełnienie czynu zabronionego,

 • namówiła inną osobę do popełnienia czynu zabronionego, aby zostało skierowane przeciwko niej postępowanie skarbowe.

Mimo że uniknięcie kary pieniężnej za nieterminowe złożenie zeznania podatkowego jest możliwe, lepiej dostarczyć deklarację do urzędu w przewidzianym w ustawie terminie. Wypełnianie formularzy podatkowych wcale nie musi być trudne, wystarczy skorzystać z PIT 2017 program. Jest to darmowa aplikacja komputerowa, która przeprowadzi nas przez proces obliczania wysokości należnego podatku krok po kroku.

Jak uniknąć kary za nieterminowe złożenie PIT 2018?
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Previous article
Jak twórcy rozliczą podatek dochodowy za 2018 rok?
Next article
Jak utworzyć konto na portalu e-Podatki?
About the author