Pit 37

Jak skorzystać z ulgi za Internet?

Osoby, które w roku podatkowym 2012 poniosły wydatki za użytkowanie Internetu, będą mogły skorzystać z ulgi internetowej i dokonać odliczenia w zeznaniu podatkowym za rok 2012. Wymogiem koniecznym jest posiadanie dokumentów potwierdzających poniesienie wydatków, na których zidentyfikowane będą nasze dane jako osoby wykupującej usługę, konieczne są również dane dostawcy usługi, jej konkretny rodzaj oraz kwota do zapłaty za usługę. Dokumentem takim może być faktura VAT. Podstawą do skorzystania z odliczenia jest zatem faktura otrzymywana w formie papierowej lub też drogą elektroniczną od wybranego przez nas operatora.

ulga internetowa 2012Z odliczenia mogą skorzystać osoby ponoszące wydatki związane z użytkowaniem Internetu niezależnie od miejsca, w którym miało miejsce skorzystanie z tej usługi. Ulga internetowa przewiduje bowiem odliczenie w przypadku korzystania z Internetu w domu, w innym miejscu za pomocą urządzeń mobilnych lub też przebywając w kawiarence internetowej. W przypadku usługi łącznej (np. Internet i telewizja kablowa od jednego dostawcy) konieczne jest wyszczególnienie konkretnej kwoty na fakturze za użytkowanie Internetu.

Odliczenie ulgi może następować w ciągu roku podatkowego lub też po jego zakończeniu. Odliczenie od wykazywanego w zeznaniu rocznym dochodu następuje w deklaracjach PIT-36 lub też PIT-37, do których dołączamy PIT/O. Jeżeli interesuje nas skorzystanie z ulgi w trakcie roku podatkowego, wówczas taka możliwość przewidziana jest dla osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, czerpiących dochody z najmu albo też umowy zbieżnej charakterem. Do zeznania PIT-36 należy wtedy dołączyć załącznik PIT/O.

Ulga internetowa może być również odliczana od uzyskiwanego przychodu, który podlega opodatkowaniu zryczałtowanym podatkiem od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, a odliczenie może następować po roku podatkowym lub też w trakcie jego trwania. Do sporządzonej deklaracji PIT-28 należy wtedy dołączyć formularz PIT/0.

Maksymalna kwota odliczenia wynosi 760 zł. Z ulgi możemy skorzystać wtedy, gdy wydatków na Internet nie zaliczyliśmy do kosztów uzyskania przychodu lub też nie odliczyliśmy ich od przychodu na podstawie ustawy o ryczałcie albo też nie uzyskaliśmy za nie jakiegokolwiek zwrotu.

Jak skorzystać z ulgi za Internet?
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Previous article
Forum o firmach, czyli gdzie szukać pomocy…
Next article
Jaki jest potencjał wykresu świecowego w analizie technicznej rynku walutowego?
About the author