Pit 37

Abolicja składek ZUS dla niepłacących przedsiębiorców

Osoby prowadzące działalność gospodarczą będą mogły ubiegać się o abolicję opłacanych przez nich składek na Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Kwestia umorzenia dotyczy jednak tych przedsiębiorców, którzy wykazują zadłużenie za przedział czasowy 1999-2009. Projekt ustawy zakłada taką ewentualność po spełnieniu przez przedsiębiorcę odpowiednich warunków.

Ustawa ma regulować kwestię abolicji własnych (tj. przedsiębiorcy) składek ZUS na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne oraz na Fundusz Pracy. Przedsiębiorcom anuluje się zaległe składki na ubezpieczenie rentowe i ubezpieczenie emerytalne oraz wypadkowe, których to nie opłacali od 1 stycznia 1999 roku do 28 lutego roku 2009.

Warunki abolicyjne dla przedsiębiorców

Warunkiem koniecznym do ubiegania się o umorzenie zaległych składek jest złożenie przez przedsiębiorcę odpowiedniego wniosku w okresie do 12 miesięcy od momentu wejścia w życie ustawy. Składki niepodlegające umorzeniu oraz pozostałe koszty (w tym egzekucyjne) taki przedsiębiorca będzie musiał opłacić – ma na to 12 miesięcy od momentu przyznania mu decyzji o warunkach umorzenia. Jako datę bierze się pod uwagę uprawomocnienie wydanej decyzji. Dopuszcza się w przypadku opłat i kosztów niepodlegających umorzeniu ich rozłożenie na raty według określonego przez obie strony modelu ratalnego w terminie do 12 miesięcy od momentu wejścia w życie ustawy.

Previous article
Co się stanie jak przestanę spłacać kredyt hipoteczny?
Next article
Czym jest kapitalizacja odsetek i jaki ma wpływ na zysk z lokat terminowych?
About the author