Pit 37

Obiekty kosztów w rachunkowości zarządczej

Wzrost konkurencji stwarza konieczność doskonalenie informacji o kosztach wykorzystywania zasobów. W działaniach tych konieczne jest stosowne rozszerzenie zakresu obiektów, do których odnoszone są koszty o wszystkie obiekty zarządzania, czyli:

– procesy
– działania
– produkty
– klienci
– kanały dystrybucji
– projekty badawcze
– stanowisko pracy
– jednostki organizacyjne

Obiekty zarządzania wyznaczają zakres grupowania i kalkulacji kosztów i jako takie są niezbędne dla zarządzających i powinny być mierzone w rachunkowości.

Obiektem kosztów staje się zatem dowolny przedmiot grupowania i kalkulacji kosztów istotny z punktu widzenia podejmowania decyzji.

Pozyskiwanie informacji o kosztach obiektów następuje poprzez następujące etapy:

gromadzenie danych o prostych, naturalnych elementach zasobów już wykorzystywanych (koszty rzeczywiste) lub przewidywanych do wykorzystania (koszty planowane);
przyporządkowanie ich do obiektów stanowiących przedmiot zainteresowania użytkowników informacji;
odzwierciedlenie powiązań pomiędzy potencjalnymi obiektami kosztów.

Istotne jest zastosowanie właściwego pomiaru zasobów oraz stosowne ich przyporządkowania do obiektów. Jakość informacji o kosztach obiektów determinuje szacowane zasoby pozyskiwania informacji prawidłowej o mniejszej dokładności zamiast informacji precyzyjnej, lecz niewykształconej w pełni.

Stopień trudności i jakości informacji o kosztach obiektów zależy od stopnia skomplikowania prowadzonej działalności oraz zakresu użytkowników informacji o kosztach.

Obiekty kosztów w rachunkowości zarządczej
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Previous article
Odbiór nadpłaty podatku
Next article
Najlepsza inwestycja… w siebie?
About the author