Pit 37

Przepisy prawne w mieszkaniówce

Właściciele mieszkań często nie do końca zdają sobie sprawę z tego, jakie prawa do nieruchomości nabywają wraz z nim. Nie wiedzą oni również, jakie wynikają z tego zyski, a jakie zagrożenia.

W przypadku mieszkań hipotecznych mówimy zwykle o tych nieruchomościach, do których zakupujemy prawo własności. Takie mieszkanie stanowi lokal, który został wyodrębniony z budynku wielomieszkaniowego.

Budynek – Nabycie Kupując je nabywamy, więc udział również w nieruchomości wspólnej oraz w gruncie, który przypada na dane mieszkanie. Część wspólna nieruchomości to przykładowo klatki schodowe oraz korytarze. W odniesieniu do gruntu mogą występować tu dwie sytuacje. Kupując mieszkanie możemy zakupić jednocześnie udział w prawie własności gruntu lub tez udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu.

Jest to istotna różnica dla każdego właściciela mieszkania. W przypadku, gdy lokal znajduje się na gruncie, który podlega prawu użytkowania wieczystego wówczas poza opłatami eksploatacyjnymi właściciel mieszkania ponosi również koszty opłaty rocznej z tytułu użytkowania takiego gruntu. Szczególnie w dużych miastach, gdzie ceny gruntów są wysokie, taka opłata może być sporym wydatkiem.

Opłata ta naliczana jest od wartości rynkowej gruntu, a to oznacza, że ustala się ją na podstawie wartości transakcji w okolicy nieruchomości.

Previous article
Prognozy w budownictwie Siedziba – Dzierżawa
Next article
Praktyczny układ Dom do wynajęcia – Doradca
About the author