Pit 37

Ekonomia społeczna – czy warto?

Ekonomia społeczna – czy warto?

W obecnych czasach w niemal całej Europie wielu ludzi zmaga się z problemem chronicznego, długotrwałego bezrobocia. Polityka państw nie jest najczęściej w stanie zapobiec temu problemowi, dlatego pozostaje osobom dotkniętym tym problemem oraz pragnącym nieść im pomoc szukanie alternatywnych rozwiązań. Idealnym rozwiązaniem wydaje się być ekonomia społeczna czyli przedsiębiorczość, której głównym celem nie jest generowanie zysków lecz osiąganie celów społecznych poprzez reintegrację a często również resocjalizację osób dotkniętych wykluczeniem społecznym. Najpopularniejszą formą ekonomii społecznej jest spółdzielnia socjalna. W tym przypadku przynajmniej połowa osób tworzących taki podmiot musi być klasyfikowana jako wykluczeni społecznie. Aby należeć do tej kategorii trzeba być osoba niepełnosprawną, uzależnioną, ale także chociażby bezrobotną. Z tego też powodu ekonomia społeczna daje ogromną szansę zatrudnienia dla młodych osób, które po skończeniu nauki nie są w stanie znaleźć pracy.

Poza tym – dzięki temu, iż 50% osób nie musi być wykluczona w skład przedsiębiorstwa społecznego mogą wchodzić również osoby nie dotknięte tymi problemami, a posiadające szeroką wiedzę z zakresu ekonomii, marketingu, prawa, księgowości czy zarządzania – tak niezbędne przy prowadzeniu każdego przedsiębiorstwa. W spółdzielni socjalnej obowiązuje jednak pewna podstawowa zasada o której zawsze należy pamiętać – każdy członek takiego podmiotu posiada równe prawo do głosu w sprawie działalności przedsiębiorstwa. Oznacza to, iż w takim przypadku nie możemy mieć do czynienia z jednym kierownikiem narzucającym innym członkom swoje zdanie. Spółdzielnia socjalna czy inne podmioty ekonomii społecznej to jednak szereg korzyści z dużymi dofinansowanymi i ulgami podatkowymi na czele. Warto więc przeanalizować tę formę przedsiębiorczości głównie w przypadku problemów ze znalezieniem pracy.

Ekonomia społeczna – czy warto?
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Previous article
Inwestycje alternatywne
Next article
Ekonomia społeczna – biznes połączony z celami społecznymi
About the author