Pit 37

PIT 2018 dla rodziców samotnie wychowujących dziecko

Jaki rodzaj formularza wypełnić?

Obliczenie podatku jako osoba samotnie wychowująca dziecko podatnik ma możliwość dokonać na druku zeznań PIT-37 oraz PIT-36. Są one przeznaczone do rozliczenia zysków opodatkowanych na zasadach ogólnych, według skali podatkowej. Sumę odliczenia wykazuje się w załączniku PIT-O, w którym trzeba podać ilość dzieci, numery PESEL, kwoty odliczeń, a ponadto miesiące, za które trzeba się pobrać odliczenie. Samotny rodzic ma możliwość  też   korzystać z preferencyjnej formy opodatkowania, czyli wspólnego rozliczenia podatku wraz z dzieckiem. W ten sposób mama wychowująca samotnie dziecko zaoszczędzi na podatku, ponieważ dzieli własne zyski na dwa, a podatek jest naliczany od mniejszej kwoty.

Kogo można uznać za rodzica samotnie wychowującego dziecko?

Osobą samotnie wychowującą  dziecko jest rodzic albo opiekun prawny będący panną albo kawalerem, rozwódką albo rozwodnikiem, wdową albo wdowcem, osobą w stosunku do której orzeczono separację, osobą pozostającą w związku małżeńskim, jeśli jej małżonek został pozbawiony praw rodzicielskich albo odbywa karę pozbawienia wolności.

Jakie warunki musi spełniać dziecko ażeby uwzględnić je w PIT 2012?

Rodzic samotny ma prawo  rozliczyć PIT 2012 z dzieckiem pod warunkiem, że wychowuje dziecko albo dzieci małoletnie, bez względu na ich wiek, jeśli otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny albo rentę socjalną lub też pełnoletnie, lecz uczące się (do ukończenia 25 roku życia),  jeśli nie zyskały one przychodów przekraczających kwotę stanowiącą iloraz kwoty zmniejszającej podatek, a oprócz tego stawki podatku określonych w pierwszym przedziale skali podatkowej.

Czy nauka dziecka ma wpływ na PIT rodzica?

Studia wieczorowe, niestacjonarne,  zaoczne są wymienione w ustawie  o szkolnictwie wyższym, a do tej m.in. ustawy odwołuje się art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Więc o ile dziecko kształci się w tym systemie, rodzicowi przysługuje prawo wspólnego opodatkowania. Pod warunkiem spełnienia wszystkich ustawowych warunków.

Czy małżeństwo dziecka wyłączy oszczędność w PIT?

O ile dziecko podczas roku podatkowego zmieniło stan cywilny, to jeżeli nawet kiedy pozostaje na utrzymaniu samotnego rodzica, rodzic, składając PIT 2012 nie ma prawa rozliczyć się wspólnie z dzieckiem.

PIT 2018 dla rodziców samotnie wychowujących dziecko
0 votes, 0.00 avg. rating (0% score)
Previous article
PIT 2018 a cashbank
Next article
PIT online
About the author